ABCDEFGHIJKLMNOPRSŠTVZ

JABLONSKIS EDUARDS – rūpniecības darbinieks.
Dzimis 1929.gada 16.maijā Līvānos. Mācījies Latvijas Valsts universitātē.
Bijis kombināta “Saule”, “Juglas manufaktūra” ,”Rīgas audums” un Ogres trikotāžas kombināta direktors, LPSR vieglās rūpniecības ministrs.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Jakubovskis Arnolds

JAKUBOVSKIS ARNOLDS – pedagogs, novadpētnieks, sporta entuziasts.
Dzimis 1932.gada 8.martā Jēkabpils apriņķa Dignājas pagasta Kamoļos. Mācījies Līvānu vidusskolā, Daugavpils Valsts skolotāju institūtā Fizikas – matemātikas fakultātē.
Strādājis Jēkabpils rajona Ābeļu un Sēlpils septiņgadīgajā skolā par mācību daļas vadītāju, fizikas un fizkultūras skolotāju. Organizējis vietējo sporta dzīvi. 45 gadus strādājot Ābeļu pamatskolā vācis un apkopojis skolas vēstures materiālus. Izveidojis Ābeļu novadpētniecības muzeju, izstrādājis tūrisma shēmas par pagasta ievērojamākām vietām un cilvēkiem. Apbalvojumi: PSRS Sporta darba teicamnieks (1980.g.), Daugavas savienības gada balva (2007.g.).

Miris 2021.gada 29.decembrī.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

JANOVSKIS AUSTRIS – sportists, sporta organizators, preses un radio reportieris.
Dzimis 1917.gada 10.oktobrī Ukrainā, Poltavas pilsētā. Mācījies Līvānu sešgadīgā pamatskolā (1926.-1933.g.), Līvānu komercskolā (1935.-1940.g.), Latvijas valsts universitātē studējis tautsaimniecības un tiesību zinātnes. Komercskolas laikā bijis viens no labākajiem barjerskrējējiem Latvijas skolēnu vidū, pilsētas izlases dalībnieks vieglatlētikā un volejbolā, aktīvi darbojies mazpulku kustībā. Strādājis par skolotāju Līvānu un Zasas vidusskolā, 37 gadus bijis sporta biedrības “Vārpa” Jēkabpils rajona priekšsēdētājs.
Miris 2007.gada 15.jūlijā.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

JASĀNS JĀNIS – tautsaimnieks.
Dzimis 1948.gada 22.decembrī Līvānos. Strādājis Valmieras rajona kolhozā “Cīņa” par priekšsēdētāju, no 2001.gada strādā A/s “Vidzemes piens” par prezidentu.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Jauja Helmuts

JAUJA HELMUTS – jurists, notārs.
Dzimis 1976.gada 9.februārī Līvānos. Mācījies Līvānu 1.vidusskolā, Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē (2008.g. – maģistra grāds).
Strādājis: jurists – konsultants Valsts cilvēktiesību birojā; Nodokļu metodoloģijas nodaļas vecākais referents – LR Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamentā; Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra pienākumu izpildītājs (no 2007.g.) un vadītāja vietnieks; maksātnespējas administrators-eksperts.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

JAUJA JĀNIS – biologs, ķīmiķis, bioloģijas doktors, docents.
Dzimis 1954.gada 2.jūnijā Rožupes pagastā. Mācījies Rožupes pagasta Birzāku (1961.-1963.g.) un Sīļu (tagadējā Rožupes 1963.-1969.g.) pamatskolās un Līvānu 1.vidusskolā (1969.-1972.g.). Studējis Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (1975.-1980.g.).
Kopš 1983.gada bijis Daugavpils Pedagoģiskā institūta pasniedzējs, vecākais pasniedzējs, vēlāk docents, Bioloģijas un ķīmijas fakultātes dekāns (1986.-1991.g.), Fizioloģijas un ārstnieciskās fizkultūras katedras vadītājs (1993.-1997.g.), Fizioloģijas un veselības mācības katedras vadītājs (1997.-2000.g.), no 2001.gada – Sporta metodikas katedras vadītājs.
Ap 60 zinātnisko publikāciju, konferenču tēžu un metodisko materiālu autors.
Miris 2007.gadā.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

JAUJA LELDE – rakstniece.

Dzimusi 1983.gada 16.februārī Līvānos. Mācījusies Līvānu 1.vidusskolā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, Latvijas Rakstnieku savienības Literārajā akadēmijā. Darbojas biedrībā “Dramaturgu asociācija”. Darbi: lugas “Sapūtnieki” /2019/, “Nelegālais koris” /2021/; romānu “Vīrs, bērni un pieci randiņi” /2020/ un “Pārēšanās ābece” /2023/ u.c. autore.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

JEDUŠS JĀNIS – katoļu garīdznieks, skolotājs un rakstnieks.
Dzimis 1896.gada 2.septembrī Rožupes pagasta Kalnapurā (agrāk Līvānu pagasts). Mācījies Aglonas un Rīgas garīgajos semināros. Ordinēts 1925.gadā. Bijis vikārs un skolu kapelāns Rēzeknē, vikārs Viļānos, Aglonā un Aglonas ģimnāzijas skolotājs, prāvests Nīdermuižā, Rudzātos u.c..
Sarakstījis, tulkojis un lokalizējis vairākas garīga satura grāmatas, publicējis arī rakstus par vēsturi.
Miris 1968.gada 25.jūnijā, apbedīts Stigalvas draudzes Pīrovas kapos.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Jurševska Ilona

JURŠEVSKA ILONA – politiķe.
Dzimusi 1970.gada 20.augustā Līvānos. Mācījusies Līvānu 1.vidusskolā, Rīgas Pedagoģiskajā skolā par sākumskolas skolotāju, Liepājas Pedagoģijas augstskolā par pamatskolas skolotāju, 2007.gadā Biznesa augstskolā Turība ieguva profesionālo maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās.
No 1998.gada strādājusi Kandavas novada domē par kancelejas vadītāju. No 2004.gada strādājusi dažādos amatos Nodarbinātības valsts aģentūrā. No 2008.gada ieņēma Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja amatu. LR Labklājības ministre (2010). Kopš 2014. gada ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras vadītāja.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos