Rudzātu vidusskola
foto: Iveta Dobele

Adrese: Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328,
tālr.: 653 26331,
e-pasts: rudzatuvsk@livani.lv
mājas lapa: www.rudzatuvsk.lv

Direktore – Valentīna Vaivode.

1922.gadā Rudzātu pagasta Vidos tiek atvērta otrās pakāpes pamatskola, kuru 1923.gadā pārvietoja uz pagasta centru. 1952.gadā šo skolu reorganizē par vidusskolu, sākumā tā izvietojās vairākās mājās pagasta centrā. Laika gaitā skola maina gan savas telpas, gan nosaukumus. 1981.gada 1.septembrī skola pārceļas uz jaunuzcelto ēku Rudzātu centrā. Rudzātu vidusskolai ir internāts.
Rudzātu vidusskola Līvānu novadā ir vienīgā vidējās izglītības iestāde ārpus pilsētas.
2011.gadā Rudzātu vidusskola ir ieguvusi Draudzīgā aicinājuma balvu, skolu reitinga tabulā ierindojoties pirmajā vietā lauku skolu grupā.

Rudzātu vidusskolā ir izveidota pirmsskolas izglītības grupa, kurā Rudzātu pagasta bērni var iegūt pirmsskolas izglītību.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos