Direktors – Gunārs Luriņš.

tālr.: 653 44510,
e-pasts: mms@livani.lv

Mūzikas nodaļa.
Adrese: Raiņa iela 4, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tālr.: 653 44096

Mākslas nodaļa.
Adrese: Rīgas iela 2g, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tālr.: 653 42769
Adrese: Lāčplēša iela 1, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tālr.: 653 44401
Adrese:Rīgas iela 12, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tālr.: 653 20175 (izstāžu nams)

Septiņgadīgā Līvānu bērnu mūzikas skola dibināta 1959.gadā. 1993.gadā skola pārceļas uz telpām Raiņa ielā 4. 1996.gadā tā pārdēvēta par Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas skolu. No 2002.gada septembra skola tiek pārveidota par profesionālās ievirzes izglītības iestādi, kura īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.

Līvānu mākslas skola ir izveidojusies 1988.gadā uz esošās tēlotājmākslas studijas bāzes kā interešu izglītības iestāde. 2002.gadā mākslas skolai tiek piešķirts profesionālās ievirzes interešu izglītības statuss, un skola sāk īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmu ”Vizuāli plastiskā māksla”.

2010.gada 29.novembrī Līvānu novada domes kārtējā sēdē deputāti pieņēma lēmumu apvienot mūzikas un mākslas skolas Līvānos.
Šāds lēmums pieņemts, lai finansiāli nodrošinātu mūzikas un mākslas skolu darbību samazināta finansējuma apstākļos, arī turpmāk nodrošinot bērniem un jauniešiem profesionālās ievirzes izglītību gan mūzikas, gan mākslas jomā.

No 2011.gada janvāra Līvānos darbojas JĒKABA GRAUBIŅA LĪVĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA. Tā ir Līvānu novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas mūzikā un mākslā.
Skolā mācās bērni no Līvānu pilsētas, Līvānu novada Turku, Rožupes, Jersikas, Rudzātu, Sutru pagastiem un Daugavpils novada Nīcgales pagasta.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos