Adrese: Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316,
tālr.: 653 42200, mob. tālr.: 29193543
e-pasts: lbjss@livani.lv

Direktore – Indra Iesalniece

Kopš 2005.gada 1.septembra Līvānu novadā darbu sākusi jaunā sporta skola , kura ir Līvānu novada domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Šī iecere radusies, domājot par jaunās paaudzes attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Profesionālās ievirzes sporta apmācība norisinās šādās disciplīnās: basketbols, vieglatlētika, volejbols, futbols un dambrete.

Skola pilnvērtīgākai mācību – treniņu procesa nodrošināšanai sadarbojas ar sporta federācijām un sporta klubiem – Līvānu vieglatlētikas klubu, biedrību “Basketbola klubs “RNS-D/Līvāni”, volejbola klubu “Līvāni” un “Veloklubu Līvāni”.
Skolas darbības pamatmērķis ir īstenot izglītības programmas, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu–veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta nozīmi.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos