1999.gadā Līvānu pilsēta, Turku pagasts un Rožupes pagasts apvienojās un izveidoja Līvānu novadu.

2009.gada jūlijā pie Līvānu novada pievienojās Jersikas, Rudzātu un Sutru pagasti.

Tagadējā Līvānu novada teritorija atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Latgales novadā, Daugavas labajā krastā.
Līvānu novads pēc teritorijas un iedzīvotāju skaita ir lielākais bijušajā Preiļu rajonā.
Līvānu novada teritorijas platība ir 62 180 hektāri. Attālums līdz Rīgai ir 167 km, līdz Preiļiem 12 km, līdz Jēkabpilij 28 km. skat. karti

Iedzīvotāju skaits Līvānu pilsētā.

Attīstības gaitā Līvānu pilsētā notikušas lielas iedzīvotāju skaita svārstības. Politiskās un ekonomiskās pārmaiņas ir izraisījušas gan iedzīvotāju skaita palielināšanos, gan samazināšanos.
Pirmskara gados Līvānos dzīvoja 3,5 tūkstoši iedzīvotāju.

Pēckara gados iedzīvotāju skaits pilsētā ļoti strauji pieauga, galvenokārt pateicoties mehāniskajam pieaugumam, kad padomju plānveida ekonomikas ietekmē Līvānos tika celtas daudzas rūpnīcas un iedzīvotāji šeit iebrauca no citiem Latvijas rajoniem un Padomju Savienības republikām. Periodā no 1970.gada līdz 1990.gadam iedzīvotāju skaits palielinājis par 6,6 tūkstošiem jeb 113 %. Gada vidējais pieaugums bija 330 cilvēku, un mehāniskā pieauguma īpatsvars sasniedza 79%.
Vislielākais iedzīvotāju skaits Līvānos bija 1989.gadā, kad iedzīvotāju skaits sasniedza 12260, turpmākajos gados tas sāka pakāpeniski samazināties – 1997.gadā – 10982; 2000.gadā – 10363; 2005.gadā – 9587; 2010.gadā – 9162.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos