Tīmekļvietne veidota, vadoties pēc starptautiskām normām un standartiem, lai nodrošinātu piekļūstamību ikvienam satura interesentam. Piekļūstamības principi paredz funkcionalitātes daudzveidību un jēgpilnumu. Aicinām sazināties ar mums, ja tīmekļvietnes izmantošanas laikā saskaraties ar kļūdām vai neērtībām, – Jūsu viedoklis tīmekļvietni ļaus padarīt vēl ērtāku.

Piekļūstamības paziņojums

Līvānu novada Centrālā bibliotēka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Līvānu novada Centrālās bibliotēkas tīmekļvietni www.livanub.lv

Izvērtējums tika veikts, izmantojot WCAG vadlīnijas 2.1 versijas AA līmenim https://www.w3.org/TR/WCAG21/ ,

kā arī VARAM  sagatavotās Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību izvērtēšanai https://www.varam.gov.lv/lv/wwwvaramgovlv/lv/pieklustamiba

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: PDF

Atbilstības statuss

Tīmekļvietne www.livanub.lv  daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 šādu neatbilstību dēļ:

 • daļai attēlu nav norādīts saturam atbilstošs alternatīvais teksts;
 • daļā sadaļu nav ietverts uz iestādi attiecināmais saturs (atbilstoši noteikumos norādītajam);
 • daļu pogu/ interaktīvo elementu nav iespējams sasniegt ar palīgprogrammām (nav norādīti title vai label);
 • u.c. atbilstoši izvērtējuma dokumentā norādītajām neatbilstībām.

Piekļūstamības alternatīvas

Ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz bibliotēkas e-pasta adresi lncb@livanub.lv  , norādot:

 • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
 • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
 • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Atsauksmēm un saziņai

Bibliotēka nepārtraukti cenšas uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja konstatējat problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar bibliotēku:

zvaniet: 65307185

rakstiet: lidija.pintane@livanub.lv

adrese: Rīgas iela 136, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316.

Bibliotēka izskatīs Jūsu pieprasījumu un sniegs atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību bibliotēkā atbildīgs ir sistēmbibliotekārs:

zvaniet: 65307185

rakstiet: lidija.pintane@livanub.lv

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Ja bibliotēka nav atbilstoši reaģējusi uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lvwww.tiesibsargs.lv

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmreizēji sagatavots 2022.gada 11.janvārī.

Iespēju raksturojums

Iespēju raksturojums

 Šajā tīmekļvietnē Jums ir iespējams:

 • pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru;
 • tuvināt saturu 100%, 150% vai 200%;
 • lielākajā daļā tīmekļvietnes izmantot ekrānlasītājus (ieskaitot JAWS, NVDA un VoiceOver jaunākās versijas);
 • lasīt saturu vieglajā valodā.

Vairāk informācijas par piekļūstamību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās: https://pieklustamiba.varam.gov.lv/

Vispārīgu jautājumu gadījumā par piekļūstamību lūgums sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ekspertu Ingaru Liepiņu, ingars.liepins@varam.gov.lv. Ja vēlaties noskaidrot par konkrētas tīmekļvietnes piekļūstamību, jāsazinās ar Līvānu novada Centrālo bibliotēku. Savukārt, ja Jūs vēlaties sniegt ierosinājumus platformas uzlabošanā, tad jāraksta uz timeklvietnes@mk.gov.lv.

Turpmāk ir detalizēti raksturots, kā lietotāji tīmekļvietni var izmantot ērtāk un efektīvāk ar dažādiem pārlūka operētājsistēmā un tīmekļvietnē iestrādātiem rīkiem.

Pārvietošanās vietnē ar tastatūru

Šī tīmekļvietne ļauj lietotājiem pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru. Pārvietoties pa tīmekļvietni iespējams, nospiežot tabulācijas taustiņu “Tab”, kas visbiežāk atrodas tastatūras kreisajā pusē. Katra taustiņa nospiešanas reize pārvieto kursoru uz lapas nākamo elementu, piemēram, saitēm uz citām lapām vai lapai būtiskām pogām. Reizē nospiežot taustiņus “Shift” un “Tab”, kursors tiek pārvietots uz iepriekšējo elementu. Fokusēto elementu izceļ krāsas maiņa un tas izskatās kā ierāmēts lodziņš. Lai aktivizētu šo elementu (t.i., “noklikšķinātu uz tā”), nospiediet taustiņu “Enter”.

Pirmais elements, kas ir pieejams, pārvietojoties ar tastatūru, ir īsceļš uz lapas galveno saturu – šo Jūs variet izmantot, lai izlaistu navigācijas elementus, un uzreiz nokļūtu pie katras lapas satura, kas īpaši ērti ir ekrānlasītāju lietotājiem.

Burtu izmērs

Ir trīs galvenie tīmekļvietnes tuvināšanas veidi:

1. Tīmekļvietnē iestrādātie burtu (teksta) izmēri

Šajā tīmekļvietnē ir iestrādāti trīs dažādi burtu (teksta) izmēri, kurus Jūs varat izvēlēties, atzīmējot tos tīmekļvietnes augšējā labajā stūrī iestatījumu rīkā “Tālummaiņa”. Izvēloties kādu no burtu izmēriem, viss tīmekļvietnes saturs tiek palielināts attiecīgajā izmērā.

2. Pārlūkprogrammā iebūvētās iespējas

Visas populārās pārlūkprogrammas ļauj tuvināt un attālināt jeb samazināt attēloto saturu. Lai tuvinātu, vienlaikus jānospiež “Ctrl” un “+” taustiņus uz tastatūras, lai samazinātu “Ctrl” un “-“. Alternatīvs variants ir turēt nospiestu “Ctrl” taustiņu un ritināt uz augšu vai uz leju ar peles rullīti.

3. Operētājsistēmas iebūvētās iespējas

Operētājsistēmā Windows 10 un Windows 7 ir palielinātājs – programma, kas ļauj tuvināt. Nospiediet izvēlni “Sākt” un ierakstiet “Lupa” (“Start” > “Magnifier”) un nospiediet taustiņu Enter. Parādās mazs pārklājošs logs, kuru var pārvietot ar peli un tuvināt visu tajā esošo saturu dažādos attālumos.

Apple datoros dodieties uz izvēlni “Apple” > Sistēmas preferences > Pieejamība (vai Universālā piekļuve) > “Tālummaiņa” (Apple menu > System Preferences > Accessibility (or Universal Access) > Zoom).

Operētājsistēmā Windows XP dodieties uz “Sākt” > Visas programmas > Piederumi > Pieejamība > Lupas (Start > All Programs > Accessories > Accessibility > Magnifier).

Ekrānlasītāja izmantošana

Ekrānlasītājs ir programmatūra, kas mēģina noteikt un interpretēt to, kas tiek attēlots ekrānā. Pēc tam šī interpretācija tiek atkārtota lietotājam audio formā vai ar Braila displeja palīdzību.

Šīs vietnes saturs ir izveidots saskaņā ar ekrānlasītāja tehniskajiem standartiem. Piemēram, attēliem ir “alt” teksti (attēla satura tekstuāls apraksts), savukārt pogas, saturs un citi praktiski lapas elementi ir novietoti un sakārtoti tā, lai ekrāna lasītāja lasāmās informācijas secība būtu loģiska un viegli izpildāma.

Populāru ekrāna lasītāju izvēle:

Viegli lasīt

Viegli lasīt funkcionalitāte paredzēta tīmekļvietnes satura izvietošanai vienkāršotā valodā – pārfrāzējot nozares terminoloģiju, samazinot teksta daudzumu un koncentrējoties uz pamata satura ideju. “Viegli lasīt” mērķis ir sniegt saturu veidā, kas ir uztverams visām personām, neskatoties uz to funkcionālajām spējām vai valodas zināšanām.

Vispārēja informācija par iestādi vieglajā valodā atrodama tīmekļvietnes sākumlapas sadaļā “Viegli lasīt”.