Līvānu novada Centrālā bibliotēka pakalpojumu attīstībā orientējas uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo apkalpošanu, lai bibliotēkas pakalpojumi aptvertu visas iedzīvotāju darbības jomas un vecuma grupas.

Bezmaksas pakalpojumu klāstā ietilpst:

 • Izdevumu  saņemšana, rezervēšana vai nodošanas termiņa pagarināšana

Reģistrētam bibliotēkas lietotājam iespējama attālināta grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un lietotāja konta pārraudzīšana, izmantojot kopkatalogu:  https://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

 • Grāmatu un citu izdevumu izsniegšanas/saņemšanas pašapkalpošanās iekārta

Apmeklētāji patstāvīgi var saņemt un atgriezt  grāmatas un citus materiālus,  izmantojot savu bibliotēkas lasītāja karti vai personas apliecību, lai identificētos pašapkalpošanās iekārtas sistēmā.

 • Brīvpieeja Lasītavas krājumam

Reģistrētiem lietotājiem ir brīvpieeja bibliotēkas krājuma izmantošanai uz vietas Lasītavā.

 • Starpbibliotēku abonements

Iespieddarbus, kuri nav Līvānu bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Pasta izdevumus apmaksā lasītājs.

 • Dators un internets

Datortehnikas iekārtu un aprīkojuma, viedkaršu lasītāja, kā arī ofisa programmatūras izmantošana. Pieslēdzoties ar savām elektroniskajām ierīcēm, pieejams arī bezvadu internets (Wi-Fi).

 • Tālākizglītības un mūžizglītības iespējas bibliotēkā

Bibliotēka organizē bezmaksas lekcijas, seminārus un citas neformālās izglītības aktivitātes.

 • Līvānu bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkts

Katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā Līvānu pilsētas Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvas centrā “Kvartāls”, Lāčplēša ielā 28, darbojas bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkts.

 • Uzziņas, konsultācijas

Konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Ikvienam interesentam tiek nodrošināta sagatavotas informācijas kopas saņemšana par sev interesējošu tēmu e-pastā.

 • Apmācības un bibliotekārās stundas

 Lietotājiem ir iespēja apgūt pamatiemaņas datorprasmēs, informācijas meklēšanā kopkatalogā, datubāzēs un citos resursos. Bērniem un jauniešiem tiek organizētas daudzveidīgas bibliotekārās stundas.

 • E-pakalpojumi

Izmantojot bibliotēkas informāciju tehnoloģijas un internetu, lietotājiem tiek nodrošināta valsts, pašvaldību un komerciestāžu pakalpojumu pieejamība un īstenošana.

 • Lasīšanas un literatūras popularizējoši pasākumi

Bibliotēkā tiek rīkotas izstādes un interesantas tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem un citām personībām.

 • Interešu grupu aktivitātes

Pasākumi atsevišķām iedzīvotāju mērķgrupām (uzņēmēji, bezdarbnieki, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.) un interešu grupām (dalība Lasītāju un Gardēžu klubiņu rīkotajās aktivitātēs).

 • Klusās lasītavas

Grupu darbam, kā arī individuālajiem lietotājiem pieejamas 4 klusās lasītavas, kurās iespējams netraucēti strādāt vai mācīties attālināti, izmantojot bezmaksas Wi-Fi pieslēgumu un bibliotēkas krājumu.

 • Ekskursijas

Līvānu novada iedzīvotāji un viesi aicināti klātienē apmeklēt bibliotēku, iepazīties ar tās vēsturi, darbu un pakalpojumiem.