ABCDEFGHIJKLMNOPRSŠTVZ

Onckulis Pēteris

ONCKULIS PĒTERIS – prāvests.
Dzimis 1919.gada 4.jūlijā Vārkavas pagastā Mačānos. Mācījies Mazkursiešu pamatskolā, Vanagu sešklasīgajā skolā, Līvānu komercskolā, pēc tās beigšanas 1940.gadā divus gadus strādāja par skolotāju Vanagu tautskolā – mācīja ķīmiju, fiziku, matemātiku; Aglonas Garīgajā seminārā, Rīgas katoļu Garīgajā seminārā (1943.). 1956.gada 27.jūnijā iesvētīts par priesteri.
1949.gadā apcietināts un izsūtīts uz Omskas apgabalu (līdz 1958.g.). 1958.gadā nozīmēts uz Kalupi. 1974.gadā pārcelts uz Aglonu, kur kalpo 17 gadus. Sakārtojis Aglonas baziliku, dārzu, daļēji atjaunojis klostera telpas. 1991.gadā nozīmēts par pāvestu Rudzātos un Vanagos. 1997.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Sudraba Goda zīmi.
Miris 1999.gada 30.augustā, apbedīts Vanagu kapsētā.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Orinska Berta

ORINSKA BERTA – ārste.
Dzimusi Līvānos. Mācījusies Līvānu vidusskolā, Medicīnas institūtā. Strādājusi Rēzeknes pansionātā par terapeiti, no 1996.gada Rēzeknes poliklīnikā par galveno ārsti. Bijusi vadītāja uzņēmumā SIA “Rēzeknes veselības aprūpes centrs”. 1998.gadā apbalvota ar I pakāpes Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmi.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

OSTROVSKA INĀRA – izglītības darbiniece, politiķe.
Dzimusi 1955.gada 8.jūlijā Ludzā. Beigusi Ludzas vidusskolu. Ieguvusi mākslinieciskās noformēšanas izglītību Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā, 1994.gadā ieguvusi pedagoģijas bakalaura grādu, 1996.gadā – vizuālās mākslas speciālistes izglītību Daugavpils PU, 2001.gadā ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. Strādājusi par zīmēšanas skolotāju Līvānu 1.vidusskolā (1975.–1982.g.), Līvānu stikla fabrikā par menedžeri (1980.-1992.g.). Līvānu stikla fabrikas muzeja pārzine (1982.–1992.g.).
Darbojusies Skolēnu jaunrades namā Līvānu 1.vidusskolas paspārnē. No 1992.gada bijusi Daugavpils Lietišķās mākslas koledžas “Saules skola” direktore. No 1994.gada arī Daugavpils PU Mākslas nodaļas pasniedzēja. 2002.gadā ievēlēta 8.Saeimā no partijas “Jaunais laiks” saraksta, 2004.gadā kļuvusi par neatkarīgo deputāti. Pēc 8.Saeimas pilnvaru beigām, trīs gadus strādāja Izglītības un zinātnes ministrijā par padomnieci profesionālās izglītības jautājumos.
2009.gadā uzsāka darbu Rīgas Valsts tehnikumā par direktora vietnieci izglītības un audzināšanas jomā un nostrādāja tur pusotru gadu. Darbojusies Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Pilsonības likuma izpildes komisijā, Baltijas lietu apakškomisijā, Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijā, bijusi Dzimumu līdztiesības apakškomisijas priekšsēdētāja, Sabiedrības integrācijas apakškomisijas, Vides apakškomisijas locekle, Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekle. Kopš 2010.gada 20.decembra ieņem Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktora amatu.
2016.gadā par ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā Ināra Ostrovska saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos