Par Līvānu novada mediķiem, viņu sniegto pakalpojumu klāstu un citām ar medicīnu saistītām lietām varat meklēt arī Līvānu novada domes mājas lapā: www.livani.lv

Ģimenes ārstu prakses

Mirdza Stare

Adrese: Zaļā iela 12-1, Līvāni, LV-5316,
tālr.: – 653 43258

Anita Baumane

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
(domes ēka, ieeja no sētas puses),
tālr.: 653 81867,
mob. tālr.: 29717828,
e-pasts: baumane4@inbox.lv

2. prakses vieta:
Adrese: Skolas iela 7-8, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV–5327,
tālr.: 653 29490

Žanna Labinska

Adrese: Saules iela 26-32, Līvāni, LV–5316
/SIA “Medicīnas centrs Saule”/,
tālr.: 653 20346,
e-pasts: zanna.prakse@inbox.lv,
mājas lapa: www.mcsaule.lv

2. prakses vieta:
Adrese: Miera iela 4, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV–5328,
tālr.: 65326330

Inese Milta

Adrese: Zaļā iela 44, Līvāni, LV–5316
(Līvānu slimnīcas ēkas 1.stāvs),
tālr.: 653 81865

Mudīte Kalniņa

Adrese: Zaļā iela 44, Līvāni, LV–5316
(Līvānu slimnīcas ēkas 1.stāvs),
tālr.: 653 81866,
e-pasts: mkalni@inbox.lv

2. prakses vieta:
Adrese: Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV–5315,
tālr.: 653 29554

Ināra Pastare-Meikališa

Adrese: Zaļā iela 44, Līvāni, LV–5316
(Līvānu slimnīcas ēkas 1.stāvs),
tālr.: 653 42250,
e-pasts: ipastaremeikalisa@inbox.lv

Anatolijs Ruskulis

Adrese: Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334,
mob. tālr.: 29481057,
e-pasts: anatolijsruskulis@inbox.lv

Zobārstu prakses:

Maijas Valaines

Adrese: Zaļā iela 44, Līvāni, LV-5316
(Līvānu slimnīcas ēkas 2.stāvs),
tālr.: 653 81745

“Family Dentistry”

Adrese: Rīgas iela 113/117, Līvāni, LV – 5316
(Līvānu 2.vidusskolas telpās, ieeja no Daugavpils ielas puses),
mob. tālr.: 25629170,
mājas lapa: www.some.lv

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos