Jersikas pamatskola
foto: Jānis Magdaļenoks

Adrese: Skolas iela 2, Jersika, Līvānu novads, LV-5315
tālr.: 653 07196,
e-pasts: jersikaspsk@livani.lv

Direktore – Inese Jaunušāne.

1935.gada 18.novembrī Jersikā atklāta Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta Jersikas sešklasīgā pamatskola, no 1945.gada Jersikas skola pārtapa par septiņgadīgo, 1962. gadā – par astoņgadīgo, ar 1990. gadu – par deviņgadīgo skolu.
No 1992.gada 1.septembra skola ieguva savu tagadējo vārdu – Jersikas pamatskola un kopš 1994.gada skola ir Jersikas pagasta pārziņā.
2002.gadā skolai uzcelta jauna sporta zāle.
Par īpašiem panākumiem vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā, Jersikas pamatskola vairākus gadus pēc kārtas saņēma starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā karoga balvu.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos