Līvāni ir unikāli ar savu rūpniecības vēsturi. Gandrīz divus gadsimtus rūpnīcas ir bijušas šīs pilsētas attīstības pamats. Līdz 20.gs. sākumam te tika uzceltas 10 fabrikas un dibināti vairāki uzņēmumi.

Padomju varas gados Līvānos notika plānveidīga tautsaimniecības augšupeja ar daudznozaru rūpniecības attīstību. 20.gs. 70.-80.gados tika uzbūvēta bioķīmiskā rūpnīca, būvmateriālu kombināts, māju būves kombināts u.c.

Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā uz lētajiem energoresursiem balstītā un uz plānu ekonomiku un Krievijas tirgu orientētā rūpniecība nespēja darboties brīvā tirgus apstākļos. Lielākā daļa Līvānu uzņēmumu darbu pārtrauca, citi tika reorganizēti, ievērojami samazinājās gan nodarbinātības, gan ražošanas apjomi. Līvāni zaudēja sava ekonomiskā centra nozīmību.

Šobrīd Līvānu rūpnieciskā zona ir stipri mainījusies. Pēdējos gados ražošana vairākos rūpniecības uzņēmumos tika atjaunota, notika uzņēmumu pārstrukturēšanas process vai tika izveidoti jauni – mūsdienīgi un konkurētspējīgi uzņēmumi.

Līvānu novadā ražo gan labu saldējumu, gan optiskā kvarca stikla šķiedras, gan fasē kūdru un ražo mēbeles, būvmateriālus, galdniecības, konditorejas un kulinārijas izstrādājumus, u.c. Līvānu novadā aktīvi darbojas biedrība “Līvānu novada uzņēmēji” un uzņēmēju padome.

Informācija par nozīmīgākajiem uzņēmumiem novada pagastos pieejama Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.daļā – pašreizējās situācijas raksturojums.

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Adrese: Domes iela 3, Līvāni, LV – 5316,
tālr.: 65307800,
mob. tālr.: 29324115,
e-pasts: luac@livani.lv

2006.gada 5.oktobrī kādreizējās tautā sauktās “baltās skolas” ēkā durvis vēra pašvaldības izveidotais inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs. Tas tika radīts ar domu ieinteresēt eksakto inženierzinātņu jomā Latgales skolēnus un studentus – nākošos uzņēmējus. Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra būtība ir veicināt ražošanu Latgalē, attīstot jaunu, inovatīvu produktu ieviešanu un radot darba vietas šajā reģionā, sniegt pakalpojumus uzņēmējiem, kas tikko uzsākuši savu biznesu. 2017.gada martā Līvānu novada domes deputāti nolēma mainīt pašvaldības struktūrvienības “Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs” nosaukumu uz “Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs”.

Tā ir vieta, kur ir laipni gaidīti gan biznesa uzsācēji, gan jau pieredzējuši uzņēmēji šeit var saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus:

• telpu un aprīkojuma noma (biroja telpas, konferenču zāle);
• konsultācijas (nodrošināta Latgales uzņēmējdarbības centra konsultanta pieejamība);
• informatīvi semināri (bezmaksas);
• strādājošo iedzīvotāju apmācības (projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros);
• atbalsts uzņēmējiem dalībai izstādēs;
• vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņi dažādos novada pasākumos;
• biznesa ideju konkurss skolēniem;
• konkurss uzņēmējiem “Līvānu novads VAR!”

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Bibliotēkas apkopotie informācijas avoti par lielākajiem uzņēmumiem Līvānu novadā:

Light Guide Optics International, SIA
Sīkāk skat.: www.lgoptics.com

Ceram Optec, SIA
Sīkāk skat.: www.ceramoptec.com

EKO nams, SIA
Sīkāk skat.: www.ekonams.lv

RNS-D, SIA
Sīkāk skat.:www.rnsd.lv

Līvānu kūdras fabrika, SIA
Sīkāk skat.: www.livanukudra.lv

Sencis, SIA
Sīkāk skat.: www.sencis.lv

SALTUMS 2, SIA

Adugs, SIA
Sīkāk skat.: www.adugs.lv

DAUGULIS & PARTNERI, SIA
Sīkāk skat.: www.daugulis.lv

Glear, SIA