Līvānu novada Centrālā bibliotēka
Līvānu novada Centrālā bibliotēka

Adrese: Rīgas iela 136, Līvāni, LV-5316

uzziņu tālrunis: 65307185; 20230925
e-pasts: pasts@livanub.lv

Vārds, uzvārdsAmatsTālrunise-pasts
Lidija Pintānedirektores vietniece65307181lidija.pintane@livanub.lv
Iveta
Švirkste
vecākā bibliogrāfe – novadpētniecības speciāliste65307183iveta.svirkste@livanub.lv
Tatjana Pavlovavecākā bibliotekāre krājuma komplektēšanas un apstrādes darbā65307230tatjana.pavlova@livanub.lv
Taisija Vasilenkoinformācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja65307183taisija.vasilenko@livanub.lv
Margita Mālniecevecākā bibliotekāre darbā ar bērniem un jauniešiem65344264margita.malniece@livanub.lv