Ģeogrāfiskais raksturojums, transports

Līvānu novada teritorija atrodas Latvijas DA daļā, Latgales reģionā, Daugavas labajā krastā 170 km no Rīgas. Novada teritoriju šķērso Dubnas upe, kura pie Līvāniem ietek Daugavā.

Līvānu novads tūristiem un ceļotājiem ir saistošs –

Dubnas ieteka Daugavā
Dubnas ieteka Daugavā

ar gleznaino dabas ainavu, kuru veido ūdeņu zilgme, mežu zaļums un purvi ar savdabīgo floru un faunu,

Stikla izstrādājumi

ar Baltijā vienīgo stikla muzeju,

Līvānu stikla muzejs
Līvānu stikla muzejs
foto: Jānis Magdaļenoks

ar Latgales mākslas un amatniecības centru,

Brīvdabas viesistaba
Brīvdabas viesistaba
foto: Ingmārs Zaļmežs

un tematiskajiem soliņiem.

Līvānu autoosta
Līvānu autoosta
foto: Jānis Magdaļenoks

Regulāra autobusu un vilcienu satiksme savieno Līvānus ar Rīgu un citām Latvijas pilsētām, kā arī ar ārvalstīm – Krieviju, Baltkrieviju, Lietuvu. Līvānu pilsētas struktūru nosaka tās izvietojums Daugavas krastā abpus autoceļam un dzelzceļam Rīga – Daugavpils. Šis tranzīta ceļš kalpo arī kā pilsētas galvenā iela – Rīgas iela (4,5 km gara).

Tilts pār Dubnas upi Līvānu pilsētā (Rīgas ielā)
Tilts pār Dubnas upi Līvānu pilsētā (Rīgas ielā)
foto: Jānis Magdaļenoks

2003.gadā tika veikta tilta pār Dubnu un Rīgas ielas rekonstrukcija. Pilsētu šķērso dzelzceļš 4,8 km garumā. Tas nodrošina preču un pasažieru vilcienu tranzīta kustību. Vasarā abus Daugavas krastus savieno pārceltuve Līvāni – Dignāja, kas ir vistaisnākais ceļš no Latgales uz Sēliju. Pārceltuve ir ļoti nozīmīgs satiksmes līdzeklis abu upes krastu iedzīvotājiem – gan gājējiem, gan autobraucējiem un riteņbraucējiem.

Līvānu novada Rožupe atrodas 13 km pa kreisi no Rīgas – Daugavpils šosejas pa ceļu Līvāni – Preiļi.
Braucot Rīgas – Daugavpils virzienā, 8 km pirms Līvāniem atrodas Līvānu novada Turku pagasts.

Daugava pie Jersikas
Daugava pie Jersikas

Turpinot ceļu Daugavpils virzienā, 9 km no Līvāniem, labajā pusē Daugavas krastā apskatāms Jersikas pilskalns – seno Latgaļu Jersikas valsts ekonomiskais un politiskais centrs 12.-13.gs.

Līvānu novadā darbojas Aktīvā tūrisma informācijas centrs, kurā ikviens ceļotājs var saņemt plašu informāciju par dažādiem tūrisma maršrutiem pa Līvāniem un Līvānu novadu, un citu tūristiem nepieciešamo informāciju .
Kopš 2018.gada 4.oktobra Līvānu novada iedzīvotājiem un citiem apmeklētājiem atvērts peldbaseins “Upe”.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos