Līvānu novada Centrālā bibliotēka

Adrese: Rīgas ielā 136, Līvāni, LV–5316
tālr.: 65307185; 20230925
e-pasts: lncb@livanub.lv

Direktore –

Seko līdzi Facebook.com!

Līvānu novada Centrālā bibliotēka ir lielākā publiskā bibliotēka Līvānu novadā. Bibliotēkai ir 7 filiālbibliotēkas – Jaunsilavu, Jersikas, Rīta, Rožupes, Rudzātu, Sutru bibliotēkas un Turku pagasta bibliotēka. Līvānu pilsētas iedzīvotājiem pieejams viens ārējais apkalpošanas punkts – Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvas centrā “Kvartāls”.

Līvānu novada Centrālā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Ilūkstes novada pašvaldības 9 publiskajām bibliotēkām, kā arī sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību Līvānu reģiona 12 izglītības iestāžu bibliotēku vadītājiem un darbiniekiem.

Bibliotēka veido Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogu, Līvānu novada novadpētniecības datu bāzi, nodrošina savu, kā arī citu bibliotēku krājumu un datu bāžu izmantošanu iedzīvotājiem.

Līvānu novada Centrālā bibliotēka regulāri organizē tikšanās pasākumus ar māksliniekiem, mūziķiem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem, literatūras un mākslas izstādes, interešu klubiņu tikšanās, jauno grāmatu dienas, bibliotēku nedēļas un Dzejas dienu aktivitātes, izglītojoši informatīvas nodarbības, lekcijas, radošus konkursus un viktorīnas, ekskursijas pa bibliotēku.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos