Līvānu novads atrodas Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenuma dienvidu daļā. Viena no lielākajām novada dabas vērtībām ir gleznaina ainava, ko veido upes, ezeri, meži un purvi.

Upes

Lielākā upe, kas šķērso Līvānu novada teritoriju ir Dubna. Upes nosaukums cēlies no baltu valodu vārda “dubna”, kas nozīmē “dziļā”, “dzelmainā”. Dubnas upe pirmo reizi dokumentāli pieminēta 1273.gadā.

Rožupes pagasta teritorijā upe sasniedz 50 m platumu, augstāk paliek krietni šaurāka un ir stipri līkumaina. Pie Līvāniem Dubna ietek Daugavā, un ir viena no lielākajām Daugavas pietekām.

Dubnas ieteka Daugavā
Dubnas ieteka Daugavā

Gar Jersikas un Turku pagasta dienvidrietumu robežu tek Daugava, cauri Turku pagastam tek Daugavas pieteka Nereta un Neretas pieteka Ataša (14–16 m plata, 2,6–3 m dziļa).

Rožupes pagasta teritoriju šķērso 5 upes – Dubna un tās pietekas: Feimanka, Oša, Sumanka (neliela, ap 12 km gara, sākas lielajā Steporu purvā) un Melnupīte.

Dubna Rožupē
Dubna Rožupē

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

______________________________________________________________

Ezeri

Līvānu novadā ir vairāki ezeri.

Līvānos pie pilsētas robežas atrodas Līvānu ezers – 4,5 ha. Ezera krasti ir zemi, lēzeni, smilšaini, vietām arī dūņaini, apkārtne pārpurvojas.

Turku pagasta teritorijā atrodas četri nelieli ezeri no Silavas ezeru grupas – Silavu (platība 14 ha, lielākais dziļums 5,5 m), Garais (platība 19,3 ha, vidējais dziļums 4,6 m), Šumaņu (Žīdu) (platība 8,6 ha) un Gruženieku (Ilzes) (platība 24,7 ha).

Rudzātos Lielā Pelēčāres purva dienvidu daļā atrodas Pelēčāres ezers (vidējais dziļums ir 0,7 m, bet maksimālais dziļums – 1,1 m).).

Jersikas pagasta teritorijā atrodas divi ezeri – Jersikas (Dimantu) ezers (platība 41 ha, vidējais dziļums ir 2,7 m, bet maksimālais dziļums – 4,2 m), un Iesalnieku ezers (vidējais dziļums ir 0,9 m, bet maksimālais dziļums – 2,5 m).


Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

_____________________________________________________________

Parki un dabas pieminekļi

Rožupes lepnums ir senatnīgais parks ar lielajiem kokiem un rūpīgi pļauto zālāju pie Rožupes pamatskolas.

Kārļa Ulmaņa ozols – Līvānu tuvumā, šosejas Rīga-Daugavpils malā, aug ozols, to apmeklējuma laikā 1935.gadā iestādīja valsts prezidents Kārlis Ulmanis.

____________________________________________________________

Purvi

Līvānu novadā lielas platības aizņem purvi.

Rožupes pagasta ziemeļaustrumos atrodas Skrebeļu purvs (platība 3475 ha, dziļums 8,4 m – dziļākais purvs Līvānu apkārtnē), rietumos – Pētermuižas purvs, austrumu pusē – daļa no Steporu purva (platība 3740 ha) un dienvidos – daļa no plašā, ornitoloģiski nozīmīgā Krievu jeb Jersikas purva.

Purva ezers Rožupē
Purva ezers Rožupē

Turkos – Borovkas, Gaiņu, Māsānu, Peisenieku, Raganu u.c. purvi.
Gaiņu purvs ir 1113 ha liels, klajš sūnu purvs, kas izveidojies uz bezakmens māla pamatnes un ir apaudzis retām priedītēm – reti sastopama ainava, daudzu putnu ligzdošanas vieta.

Gaiņu purvs Turkos
Gaiņu purvs Turkos

Sutros – Laipu, Steporu, Valna purvi.
Rudzātos – Medņu purvs (1410 ha, tas ir augstais purvs ar ģeoloģiskām īpatnībām un tam raksturīgām tipiskām putnu sugām), Lielais Pelēčāres purvs.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

_______________________________________________________________

Meži

Mežs ir tas, kas spējis saglabāt dabas daudzveidību un ekoloģiskās vērtības. Līvānu novadā mežam ir nozīmīga loma apkārtējās vides aizsardzības un sociālo iespēju nodrošināšanā, un tas ir svarīgs izejvielu resurss lauku attīstībā. Mežu platības Līvānu apkārtnē aizņem ~8,5 tūkst. ha.

Grīvas mežs
Grīvas mežs

Mežu platības Līvānu apkārtnē aizņem ~ 8,5 tūkst. ha.

Novada teritorijā esošie meži un purvi ir bagāti ar ogām un sēnēm. Laba vide tūrismam un atpūtai ir Steķu sils (3 km plats mežu masīvs, kas nepārtraukti stiepjas 18 km garumā līdz pat Līvāniem).
Rudzātu pagastā atrodas Daguma mežs, Sutros – Vacumeņš, kas aizņem 30 % no pagasta platības.

Steķu sils
Steķu sils

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos