Adrese: Rīgas iela 110, Līvāni, LV-5316,
tālr.: 653 42583,
e-pasts: lbjc@livani.lv

Adrese: Rīgas iela 4b, Līvāni, LV-5316,
tālr.: 65341400
seko: www.facebook.com

Direktore – Zane Praņevska

Līvānu bērnu un jauniešu centrs savu darbību sāka 1983.gadā, kā Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības bērnu istaba. No 1987.gada septembra Līvānu bērnu istabā tiek atvērta Preiļu rajona skolēnu jaunrades centra filiāle. 1993.gada 31.augustā tiek atvērta ārpusskolas iestāde – Līvānu bērnu jaunrades nams. 1996.gada 9.februārī – Līvānu bērnu jaunrades nams pārdēvēts par Līvānu bērnu un jauniešu centru.

Līvānu bērnu un jauniešu centra pirmā direktore bija Valentīna Poikāne.

Centrs ir interešu izglītības iestāde, kas nodrošina saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem vecumā no 3-25 gadiem, izkopj spējas, talantus, attīsta intereses, dod iespēju daudzveidīgi izglītoties, veicina profesijas izvēli.

Centrs organizē kultūrizglītojošus pasākumus pilsētas, apkārtējo skolu un Latgales zonas bērnu un jauniešu centru audzēkņiem.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos