Tiesībsargājošās institūcijas

Līvānu novada bāriņtiesa

adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316,
tālr. : 65307271,
mob. tālr.: 20220877,
e-pasts: sandra.rivca@livani.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja – Sandra Rivča

Līvānu novada pašvaldības kārtībnieks

adrese: 213.kabinets, Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs,
Domes iela 3, Līvāni, LV-5316
Roberts Cepurnieks
tālr.: 26366550,
e-pasts:roberts.cepurnieks@livani.lv

Notārs

Latvijas Zvērinātu notāru padome,
adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316,
tālr. : 65341493

Zvērināta notāre – Gunta Daugaviete

Policija

Valsts Policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes
Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Līvānu iecirknis,
adrese: Liepu iela 2, Līvāni, LV-5316,
tālr.:26571508, 110, 112 (izsaukumiem)

Policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.
Personu tiesības un likumīgās intereses tiek aizsargātas neatkarīgi no to pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma un vecuma, izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju, politiskās un citas pārliecības.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA),
Līvānu klientu apkalpošanas centrs

adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316,
tālr.: 653 14044

Nodarbinātības organizatore – Antra Šolka

Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) misija ir palīdzēt cilvēkiem, kuri meklē darbu, paaugstināt viņu konkurētspēju darba tirgū, nodrošināt novadu ar nepieciešamo darbaspēku.

Lai palīdzētu Līvānu novada bezdarbniekiem un darba meklētājiem pēc iespējas ātrāk integrēties darba tirgū, NVA sniedz arī karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citiem cilvēkiem, kas pakļauti bezdarba riskam. No 2007.gada 1.septembra NVA pakļautībā nonācis Karjeras pakalpojumu kabineta Līvānu sektors.

NVA Līvānu klientu apkalpošanas centrs veic sekojošas funkcijas:

Darbs ar darba devējiem. Pasākumi noteiktām personu grupām. Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Vasaras nodarbinātība skolēniem.

tālr.: 65314042,
mob. tālr.: 28234153
e-pasts: Antra.Solka@nva.gov.lv

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Valsts ieņēmumu dienests (VID), Latgales reģionālā iestāde,

Līvānu klientu apkalpošanas centrs

adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316,
tālr.: 67120091, 67120092

2005.gada nogalē – izremontētās, skaistās un plašākās telpās Rīgas ielā 77, darbu sāka Valsts ieņēmumu dienesta Līvānu klientu apkalpošanas centrs.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests(VUGD),
Latgales reģiona brigāde, Līvānu postenis

adrese: Celtniecības iela 10, Līvāni, LV-5316,
tālr.: 65344343, 112

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Valsts probācijas dienests (VPD),
Preiļu teritoriālā struktūrvienība, Līvānu filiāle

adrese: Domes iela 3, Līvāni, LV-5316,
(Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs 1.stāvs, 102.kabinets)
tālr.: 65307433

2006.gada augustā Līvānos tika atklāta Valsts probācijas dienesta (VPD) Preiļu teritoriālās struktūrvienības Līvānu filiāle.
Probācijas dienesta klienti ir cilvēki, kas izcieš nosacītu sodu vai ir sodīti ar piespiedu darbu, kā arī bijušie ieslodzītie un mazgadīgie likumpārkāpēji.
Dienests ir valsts iestāde, kas rūpējas par sabiedrības drošību, strādājot ar bijušajiem ieslodzītajiem, palīdzot viņiem atgriezties sabiedrībā.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos