Līvānu 1.vidusskola

Adrese: Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316,
tālr.: 65307200
e-pasts: livanu1vsk@livani.lv
mājas lapa: www.livanu1vsk.lv

Direktors – Gatis Pastars.

Skolas vēsture aizsākās 1921. gada 9. septembrī, kad tika nodibināta Līvānu miesta pamatskola. 1968. gadā uzsāka jaunas skolas celtniecību Rīgas ielā 101. Skolu pabeidza celt 1970. gadā un svinīgā atklāšana notika 1971. gada 7. februārī.

1992.gadā skola kļuva finansiāli neatkarīga un nonāca Līvānu pašvaldības pārziņā.
No 1992.gada rudens Līvānu 1.vidusskolas skolēniem mācības notika trīs ēkās – galvenajā skolas ēkā Rīgas ielā 101; sākumskolās – “Pastariņa skolā” Avotu ielā 5 (no 2008. gada 1. septembra šī skola pārtrauc darbību) un “Laimiņas skolā” Domes ielā 5, kuras ierīkotas bijušo bērnudārzu ēkās.
1999.gadā skola pārtapa par Līvānu ģimnāziju, bet 2003.gada rudenī Līvānu ģimnāzija atgūst savu iepriekšējo nosaukumu – Līvānu 1. vidusskola.

No 1992. Līdz 2013. gadam skolu vadīja Maija Dzintra Skudre.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos