Rožupes pagasts atrodas Līvānu novadā, Latgalē, Latvijas dienvidaustrumos, 182 km no Latvijas galvaspilsētas Rīgas.

Līdz 20.gs. 40-tajiem gadiem Rožupes pašreizējās teritorijas lielākā daļa atradās Daugavpils apriņķa Līvānu pagastā.

1944.gadā kādreizējā Roženova pēc zemnieku gribas un vēlēšanās tika pārdēvēta par Rožupi, un pēc II pasaules kara tika izveidoti Rožupes, Pēternieku un Staru ciemi. Katrā ciemā ievēlēja padomi un izraudzīja izpildkomiteju.

1954.gadā Rožupes ciemam pievienoja Aizupes ciemu, un 1957.gadā Rožupes ciems kļuva par kolhoza “Ziedošā vārpa” (vēlāk Oškalna) centru.
1965.gadā – daļu Kursīšu ciema, un 1971.gadā Staru ciemu pievienoja Pēterniekiem. 1977.gadā Pēternieku ciemu pievienoja Rožupes ciemam, tajā pašā laikā daļa teritorijas tika atdota Rauniešu ciemam.

20.gs. 90-tajos gados, administratīvo un teritoriālo pārkārtojumu laikā, atgriežas pirmskara Latvijas Republikas teritoriju vienību apzīmējumi, un Rožupe iegūst pagasta nosaukumu.

Tagadējais Rožupes pagasts ietver sevī daļu no 30.gadu Līvānu pagasta teritorijas, daļu no Rudzātu pagasta teritorijas un nelielu daļu no Vārkavas pagasta teritorijas.

1999.gadā, apvienojoties Līvānu pilsētai, Rožupes pagastam un Turku pagastam, tiek izveidots Līvānu novads.

Rožupes pagasta pārvalde turpina darboties kā administratīva struktūrvienība, tai tiek saglabāta budžeta daļa atbilstoši administratīvās teritorijas pārvaldīšanai nepieciešamajiem līdzekļiem, taču rīkoties ar šo naudu kā juridiska persona pagastu pārvalde vairs nevar. Pašvaldības budžets ir vienots.
Pagasta kopplatība ir 18177 ha.

Pagasta administratīvais centrs – Rožupe atrodas 12 km no Līvānu pilsētas un 24 km attālumā no Preiļu pilsētas.

Pagastā ir 71 apdzīvota vieta.

Rožupes pagasts robežojas ar Rožkalnu, Upmalas, Turku, Rudzātu, Saunas, Sutru un Jersikas pagastiem.

Rožupes pagasta teritorijā ir tilts pāri Dubnai, tilts pāri Ošas upei un Feimankai. Piecas trošu laipas pāri upēm.

Pagasta teritoriju šķērso ceļi: Līvāni – Preiļi; Līvāni – Preiļi – Daugavpils; Līvāni – Rudzāti – Steķi; Preiļi – Līvāni – Jēkabpils; Preiļi – Rīga; Līvāni – Līdums; Līvāni – Rudzāti; Preiļi – Līvāni – Vanagi; Līvāni – Mežancāni.

Dabas objekti

Upes. Rožupes pagasta teritoriju šķērso 5 upes – Dubna, Feimanka, Oša, Sumanka un Melnupīte. Pagasta teritorijā visas upes satek vienuviet un pa Dubnu ūdeņus aiznes uz Daugavu.

Purvi. Rožupes pagasta ziemeļaustrumos atrodas Skrebeļu purvs, rietumos – Pētermuižas purvs, austrumu pusē – daļa no Steporu purva un dienvidos – daļa no Krievu jeb Jersikas purva.

Arheoloģijas, vēstures pieminekļi

Oškalniešu senkapi, Muktupāvelu senkapi, Līvānu viduslaiku kapsēta.

Piemiņas akmens komponistam Jēkabam Graubiņam pie Rožupes pamatskolas
Piemiņas akmens komponistam Jēkabam Graubiņam pie Rožupes pamatskolas

Tūrisma objekti

Lavrentija Ancāna privātais muzejs, kurā apskatāmi savdabīgi dabas veidojumi un paša meistara darināti koka maketi.
Ļoti interesanti un romantiski ir uz trosēm uzkarinātie gājēju tiltiņi, kuri savieno abus Dubnas krastus.

Izglītība

Rožupes pamatskola.

Kultūra

Rožupes pagastā atrodas Rožupes bibliotēka; Rožupes kultūras nams un vairāki pašdarbības kolektīvi.

Uzņēmējdarbība

Galvenais uzņēmējdarbības veids Rožupes pagastā ir lauksaimnieciskā ražošana (lopkopība, graudaugu, dārzeņu audzēšana u.c.). Pagastā ir attīstīta arī netradicionālā lauksaimniecība.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos