Līvānu 2.vidusskola

Adrese: Rīgas iela 113/117, Līvāni, LV-5316,
tālr.: 653 07660,
e-pasts: livanu2vsk@livani.lv

Direktore – Klavdija Daukšte.

Līvānu 2.vidusskola dibināta 1951.gadā uz Līvānu septiņgadīgās krievu skolas bāzes. 1975. un 1987.gadā uzceltas divas piebūves esošajai skolas ēkai Rīgas ielā 113/117: divi korpusi mācību kabinetiem un jauna, liela sporta zāle.

Patlaban vidusskolā mācību stundas tiek vadītas bilingvāli, kad daļa mācību priekšmetu vienlaikus tiek mācīti gan krievu, gan valsts valodā – šāda apmācība ieviesta jau no 1.klases. Palielinājies latviešu valodas stundu skaits, bet ārpusstundu darbs norisinās krievu valodā. Notiek daudz pasākumu, kas veltīti gan krievu, gan latviešu kultūras tradīcijām.

No 2022.gada 1.septembra skolai mainīts nosaukums – Līvānu pamatskola.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos