Līvānu novadā veiksmīgi attīstījusies nevalstisko organizāciju darbība, tā apvieno visplašāko ļaužu loku ar daudzveidīgām interesēm. Līvānu novadā ir vairāk kā 20 sabiedriskās organizācijas un interešu grupas visu vecumu cilvēkiem – bērniem, jauniešiem, invalīdiem, amatniekiem, pensionāriem, sievietēm.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Biedrība „Baltā māja”

Biedrība „Baltā māja"
foto no www.baltamaja.lv

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, LV-5316,
tālr.: 65381707
e-pasts: baltamaja@baltamaja.lv
mājas lapa: www.baltamaja.lv

Direktore – Inguna Badune

Lielākā sabiedriskā organizācija Līvānu novadā ir biedrība “Baltā māja”, kura dibināta 1996.gada 10.oktobrī.
Biedrība ir brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija, kas ir dibināta apvienojoties cilvēkiem ar līdzīgiem mērķiem un kas darbojas kā neatkarīga institūcija. Viss notiekošais biedrībā „Baltā māja” saistīts ar projektiem un no tiem iegūtajiem līdzekļiem un brīvprātīgo darbu, kas ir viena no organizācijas filosofijām.

Šodien biedrība «Baltā māja» ir izveidojusies par nozīmīgu sabiedrisko centru, ar misiju palīdzēt tiem, kas vēlas palīdzēt paši sev.

Biedrības mērķauditorija ir ikviens Līvānu novada un apkārtējo pagastu iedzīvotājs, kurš vēlas aktīvi piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, atrast domubiedrus un realizēt savas idejas. Aktivitātēs var piedalīties dažāda vecuma iedzīvotāji, neatkarīgi no dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības.


Darbības mērķi:

 • Sabiedrības aktivizēšana, pieaugušo un bērnu izglītošana;
 • Brīvā laika organizēšana un iedzīvotāju kultūras attīstība;
 • Savstarpējās palīdzības veicināšana;
 • Valsts institūciju, privāto struktūru, kultūras biedrību un fizisku personu iesaistīšana biedrības darbībā;
 • Brīvprātīgā darba popularizēšana.

Mērķauditorija:

 • Pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji
 • Invalīdi
 • Ģimenes
 • Bērni, jaunieši
 • Nacionālās minoritātes
 • Sievietes

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Biedrība “Līvānu novada pensionāri”

Vadītāja – Skaidrīte Šķimele


Līvānu pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja no organizācijas dibināšanas 1995.gadā līdz 2005.gadam bija Veneranda Caune. Gados vecākajai Līvānu novada paaudzei ir paveicies ar to, ka novada pensionāru apvienības vadīšana tika uzticēta enerģiskajai un aktīvajai Venerandai Caunei. Viņas vadībā Līvānu novada pensionāri ir izdarījuši ļoti daudz: aktīvi darbojušies pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšanā un pārstāvēšanā, palīdzējuši celt novada pensionāru materiālās labklājības uzlabošanu un garīgās dzīves pilnveidošanu, braukuši ceļojumos, piedalījušies festivālos un salidojumos.

Šodien biedrība “Līvānu novada pensionāri” apvieno vairāk kā 50 līvāniešus, tai ir savas struktūrvienības pagastos, un tā aktīvi darbojas Latgales reģionālajā pensionāru apvienībā.

Biedrība “Līvānu novada pensionāri” apvieno sirmgalvjus, kuri raksta un īsteno projektus, vingro, dzied, dejo un veido rokdarbus. Biedrības kodols ir seniori, kuri sasnieguši 67–70 gadu vecumu. Viņi aktīvi darbojas un iesaista pasākumos visus novada pensionārus.
Gandrīz visi seniori darbojas pagastu un novada kultūras centra kolektīvos, turklāt biedrībai ir savs Eiropas deju kolektīvs “Rūžeņas”, sieviešu vokālais ansamblis “Līvas” un senioru deju kolektīvs “Dubnava”.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Līvānu dzīvnieku aizsardzības biedrība „Ingato”

Līvānu dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ingato” dibināta 2015.gada 29.aprīlī, ar mērķi palīdzēt risināt dažādas ar dzīvniekiem saistītās problēmas, meklēt risinājumus klaiņojošo dzīvnieku jautājuma sakārtošanā.

Biedrības dibinātāja un valdes priekšsēdētāja ir Inita Klindžāne.

Biedrības ikdienas darbu un aktivitātes var aplūkot www.facebook.com vai www.draugiem.lv