Līvānu nevienmērīgā attīstība 20.gadsimtā, straujās izmaiņas pilsētas ekonomiskajā dzīvē ir nesušas līdzi arī sociālās problēmas. Latvijai pārejot uz tirgus ekonomiku, ekonomiskā krīze spēcīgi ietekmēja Līvānu saimniecisko dzīvi, bez darba palika vairāki tūkstoši cilvēku.

Ekonomiskās pārmaiņas ir radījušas lielu trūcīgo un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju slāni. Šiem cilvēkiem ir raksturīga pasivitāte, sabiedrībā notiekošo procesu izpratnes trūkums, atsvešināšanās no sabiedrības.

Līvānu novadā ir liels skaits vientuļo un veco iedzīvotāju, kuriem ir nepieciešama aprūpe.

Līvānu novada sociālais dienests

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316,
tālr.: 65307165
e-pasts: lnsd@livani.lv

Vadītāja – Arnita Briška

Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kas nodrošina sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un profesionālu sociālo darbu. Sociālā dienesta pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Līvānu novada teritorijā deklarējušas savu pamatdzīvesvietu.

Līvānu novada iedzīvotāji sociālās aprūpes jautājumus var risināt savās dzīves vietās, sociālie darbinieki strādā Rožupē, Turkos, Jersikā, Rudzātos, Sutros un Līvānu pilsētā.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Līvānu dienas aprūpes centrs „Saulessvece”

Adrese: Zaļā iela 10, Līvāni, LV – 5316
mājas lapa: www.baltamaja.lv

Biedrības “Baltā māja” dienas centrs Līvānos darbojas kopš 2001.gada. Tas tika izveidots ar LR Labklājības ministrijas finansiālu atbalstu, bet pēc projekta noslēguma finansējumu centra darbības nodrošināšanai piešķir Līvānu novada dome.

Dienas aprūpes centrs ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīgās attīstības traucējumiem un personām ar citiem funkcionāliem traucējumiem.

Dienas aprūpes centrs “Saulessvece” ir izvietojies vienā no pirmā stāva trīsistabu dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Zaļā ielā 10, Līvānos.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Jēkabpils komitejas Līvānu novada nodaļa

Adrese: Rūpniecības iela 1a, Līvāni, LV – 5316

Vadītāja – Skaidrīte Šķimele

LSK Līvānu nodaļa dibināta 2000.gada septembrī ar mērķi sniegt humāno palīdzību trūcīgajiem iedzīvotājiem, kā arī aktivizēt asins donoru kustību Līvānu novadā. Organizācijas dibināšanas iniciatori bija Līvānu pilsētas pensionāru apvienības biedri.

Pašlaik Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komitejas Līvānu novada nodaļa nodrošina trūcīgajiem iedzīvotājiem pārtikas pakas, kā arī piedāvā apmeklētājiem lietotu apģērbu un apavus, ko var iegādāties par simboliskām cenām. Ilggadēja Līvānu nodaļas vadītāja, līdz 20017.gadam, bija Otīlija Rudzāte.

Līvānu Sarkanais Krusts Agrāk organizācija bieži vien mainīja atrašanās vietu, bet tagad, pašreizējās telpas Rūpniecības ielā 1a varētu kļūt par organizācijas pastāvīgo mītni.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs “Rožlejas”

Adrese: Draudzības laukums 1, Rožupe, Rožupes pagasts,
Līvānu novads, LV–5327,
tālr.: 65300842,
mob. tālr.: 29539714,
e-pasts: rozlejas@livani.lv; olita.bidzane@livani.lv

Vadītājas p. i. – Olita Bidzāne

2009. gadā tika apstiprināts Līvānu novada domes projekts “Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Līvānu novadā”, lai rekonstruētu Līvānu novada domei piederošo ēku (padomju laikos kolhoza kantora vajadzībām celtais nams) Rožupē, izveidojot sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru, arī ģimenes atbalsta (krīzes) centru. Tā svinīga atklāšana notika 2010.gada 30.septembrī. Centrs durvis pirmajam iemītniekam vēra 2011.gada aprīlī.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos