Rožupes pamatskola
foto: Andris Neicenieks

Adrese: Skolas iela 2, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327,
tālr.: 653 81310,
e-pasts: rozupespsk@livani.lv
mājas lapa: rozupe.lv

Direktore – Sanita Dubovska.

Līvānu novada Rožupes pamatskolas tagadējo ēku uzsāka celt 1959.gada septembrī. Skolu cēla par 4 kolhozu (Oškalns, Dubna, Rožupe, Druva) līdzekļiem. Skolu ekspluatācijā nodeva 1960.gada 3.novembrī.
Sakarā ar Rožupes pirmās skolas simts gadu jubileju, ir apkopota skolu vēsture simts gadu garumā. Tika vākti dažādi materiāli par Rožupes pagasta vēsturi, dabu, kultūras dzīvi un izglītību, aptaujāti bijušie skolotāji un skolēni.
Rožupes pamatskolā ir izveidota pirmsskolas izglītības grupa, kurā Rožupes pagasta bērni var iegūt pirmsskolas izglītību.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos