Līvānu novada kultūras centrs
Foto: Jānis Magdaļenoks

Adrese: Rīgas ielā 105, Līvāni, LV–5316
tālr.: 65307114; 65307115
e-pasts: kc@livani.lv

Direktore – Sanita Pinupe

Seko līdzi Facebook.com!

Pašreizējā kultūras centra ēka uzcelta 1973.gadā kā kinoteātris. Laika gaitā ēka tika pielāgota kultūras nama vajadzībām. 2006.gadā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu kultūras namu slēgt uz renovāciju. Pēc renovācijas 2009.gada 29.maijā ēka tika nodota apmeklētāju rīcībā. Ar Līvānu novada izveidi, Līvānu kultūras nams pārtapa par Līvānu novada kultūras centru (KC) ar struktūrvienībām – Turku un Rudzātu saieta nami, Rožupes un Sutru kultūras nami un Jersikas tautas nams

Kultūras centrā ir 5 zāles: Lielā zāle ar balkonu, kamerzāle, laulību reģistrācijas zāle, mazā zāle un disko zāle pagraba telpās. Lielajā zālē var uzņemt 448, balkonā 90, kamerzālē 100 skatītājus.

Līvānu novada kultūras centrs organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, saglabā un aizsargā tautas tradicionālo kultūru, veicina tās līdzsvarotu attīstību, prezentē savu darbu ārpus valsts robežām, organizē teātru izrādes un koncertus, valsts svētku, kultūrvēsturisko un sadzīves tradīciju, kā arī izklaides pasākumus.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos