Līvānu novada pašvaldība

Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316

Reģistrācijas Nr. 90000065595

AS „Citadele Banka”

Kods: PARXLV22X

LV79 PARX 0004 6426 6000 4

Preces/  pakalpojuma saņēmējs

Līvānu novada Centrālā bibliotēka

Rīgas iela 136, Līvāni, LV-5316

Līvānu bibliotēkas struktūra