• Bibliotēkas lietotājus reģistrē, uzrādot pasi vai ID karti.
  • Pēc reģistrācijas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lasītāja karte.

Lietotāju reģistrācijas lapa