Bibliotēkas izmantošana 2023
Bibliotēkas krājums89447
Lietotāju skaits 1622
Fiziskais apmeklējums  18000
Virtuālais apmeklējums405759
Izsniegums43339

Gada pārskats 2023