Līvānu novadā ir daudz deju kolektīvu , kuros ar aizrautību dejo gan bērni, gan pieaugušie. Līvānieši nodarbojas ar tautas, sporta, mūsdienu, līnijdejām, u.c.

Pats vecākais un populārākais deju kolektīvs ir tautas deju ansamblis “Silava” , kuram tautas ansambļa nosaukums piešķirts 1979.gadā. “Silava” ir kolektīvs ar augstiem mērķiem, gatavs jauniem izaicinājumiem, un ar savu dzirksteli aizrauj līdzi daudzus citus.
Kolektīva vadītājs – Andrejs Usārs.

Tautas deju ansamblis "SILAVA"
Tautas deju ansamblis “SILAVA”
foto no www.kclivani.lv

Senioru deju kopa kolektīva statusu ar savu nosaukumu “Dubnava” ieguva 2004.gadā, kas arī tiek uzskatīts par kolektīva dibināšanas gadu. Kolektīva vadītāja no 2004. līdz 2008.gadam bija Gaida Venta.
No 2008.gada decembra kolektīvu vada Skaidrīte Šķimele. Kolektīvā dejo dalībnieki ar atšķirīgu dejošanas pieredzi, bet visus vieno liela vēlēšanās būt kopā un dejot. Dubnavas dejotāji ir ļoti pozitīvi, atvērti jaunām idejām un izaicinājumiem, aktīvi piedalās koncertos gan Līvānu novadā, gan ārpus tā.

Senioru deju kolektīvs "DUBNAVA"
Senioru deju kolektīvs “DUBNAVA”
foto no www.kclivani.lv

Līvānu novada KC vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugavieši” dibināts 2001.gada septembrī. Ilgus gadus to vadīja Ināra Praņevska, bet no 2013.gada kolektīvu vada Andrejs Usārs. “Daugavieši” ir saliedēti un draudzīgi, aktīvi dalībnieki novada pasākumos un citviet.

Tautas deju ansamblis "DAUGAVIEŠI"
Tautas deju ansamblis “DAUGAVIEŠI”
foto no www.kclivani.lv

Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Rožupe” ir viens no pieredzes bagātākajiem, kas gandrīz nemainīgā sastāvā darbojas jau ceturtdaļgadsimtu.
Visus šos gadus kolektīvu vieno mīlestība pret deju un kopā būšanas prieks. Deja ir viņu sirdslieta. Viņi ir brīvi, atraisīti, dzirkstoši. Ir priecējuši skatītājus ne tikai Līvānu un Latvijas novados, bet arī Anglijā, Lietuvā, Itālijā, Horvātijā, Ungārijā, Slovākijā.
Kolektīva vadītājs Andrejs Usārs un koncertmeistare Pārsla Pabērza.

Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "ROŽUPE"
Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “ROŽUPE”
foto no admin.travelnews.lv

Senioru deju kolektīvs “Jersikietis” – skaisti savā vienkāršībā, patiesi savā būtībā. Dibināts 2000.gadā Anitas Lukjanskas vadībā. Deju kolektīvs pārstāv Līvānu novada Jersikas pagastu visās deju kolektīvu skatēs, kā arī Dziesmu un deju svētkos un citos nozīmīgos pasākumos gan dzimtajā novadā, gan citviet Latvijā.
Vadītāja – Ināra Praņevska.

Senioru deju kolektīvs "JERSIKIETIS"
Senioru deju kolektīvs “JERSIKIETIS”
foto no kclivani.lv

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Latiņš” dibināts 2013.gadā Jersikā, laikā, kad Latvijas latu pamazām nomainīja eiro, tāpēc jaundibinātajam kolektīvam nebija grūti izvēlēties sev nosaukumu, par godu aizejošajai Latvijas naudas zīmei, kolektīvs izvēlējās nosaukumu “Latiņš”. 2013.gadā vadītājas pienākumus uzņēmās Ināra Praņevska, taču 2016.gadā par “Latiņa” vadītāju kļuva Madara Paegle.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "LATIŅŠ"
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “LATIŅŠ”
foto no kclivani.lv

Līnijdeju grupa “Black Coffee” savu darbību uzsāka 2002.gadā, kad ienāca pirmā informācija par to, kas ir līnijdejas un, kā tās dejo. Jau ar pirmajiem mēģinājumiem šis dejas stils uzrunāja dejotājas.
Vienu no pirmajām dejām grupa apguva deju ar nosaukumu “Black Coffee”, kura ļoti iepatikās. Mūzika un dejas soļi šķita tik sievišķīgi un arī kafija dalībniecēm garšoja gana labi, līdz ar to radās arī grupas nosaukums “Black Coffee”. Grupas moto: “Kurš dejo, tas nenoveco !”
Vadītāja – Inese Valtere.

Līvānu līnijdeju grupa "BLACK COFFEE"
Līvānu līnijdeju grupa “BLACK COFFEE”
foto no www.kclivani.lv

Rožupes līnijdeju grupa savu skaisto nosaukumu “Rose River” (“Rožu upe” tulkojumā no angļu valodas) ir ieguvusi pateicoties mazajai, vienmēr čalojošajai upītei. Arī cilvēki šeit ir ļoti aktīvi, dzīvespriecīgi un vienmēr darboties griboši.
Dejotāju skaits caur gadiem ir bijis mainīgs, bet uzticīgs joprojām. Viņi vienmēr ir gatavi apgūt ko jaunu – vēl nebijušus deju soļus un ritmus.
Vadītāja – Elita Kārkle.

Rožupes līnijdeju grupa "ROSE RIVER"
Rožupes līnijdeju grupa “ROSE RIVER”
foto no www.kclivani.lv

Rudzātu līnijdeju grupa “Avenes” tika izveidota 2008.gadā. “Avenes” ir radošas un atraktīvas sievietes, kuras, spītējot visām ikdienas negācijām, rutīnai, spēj rast kopīgu prieku dejā, un šo prieku viņas ļoti aizrautīgi dāvā arī skatītājiem. Grupas repertuārs ir ļoti plašs un daudzveidīgs, sākot no latviešu zelta klasikas un kolektīva vadītājas veidotām deju horeogrāfijām, līdz pat karstasinīgām čigānu dejām.
Vadītāja: Jolanta Ļubka- Tarasova

Eiropas deju kopa “Rūžeņas” tapa 2005.gadā pēc tautas deju kolektīvu vadītājas Gaidas Ventas ierosmes. Ar krāšņajiem tērpiem izdejotas daudzas dejas, un priecēti skatītāji gan Līvānu novada pasākumos, gan ārpus tā. Kolektīva vadītāja – Anita Vucina.

Eiropas deju kopa "RŪŽEŅAS"
Eiropas deju kopa “RŪŽEŅAS”
foto no www.kclivani.lv