Līvānu novada domes deputāti

Līvānu novada dome sastāv no 15 deputātiem, kuri tika ievēlēti 2021.gada 5.jūnija Latvijas pašvaldību vēlēšanās.

Andris Vaivods
Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – domes priekšsēdētājs; Reģionālo attīstības centru apvienība – padomes loceklis; Latgales Plānošanas reģions – attīstības padomes loceklis; Sociāli politiska novada attīstības biedrība Līvāni – valdes loceklis; Latvijas Republikas Zemessardze – virsseržants.


Ginta Kraukle
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – domes priekšsēdētāja vietniece, Zemes komisijas locekle, Attīstības plānošanas komisijas locekle, Kultūras komisijas locekle, Vides uzraudzības un kārtības komisijas locekle; Sociāli politiska novada attīstības biedrība Līvāni – biedre.


Andrejs Bondarevs
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāts; SIA RNS-D – produktu menedžeris.


Dace Jankovska
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāte, Līvānu novada Kultūras centrs – Jersikas Tautas nama vadītāja; Labsajūtas komplekss “Avotiņš” – īpašniece.


Ināra Kalvāne
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāte; SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” – ekonomiste.


Jānis Klaužs
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāts; LĪVĀNI, Sociāli politiska novada attīstības biedrība – valdes loceklis.


Valdis Labinskis
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāts; Medicīnas centrs Saule SIA – izpilddirektors; Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēzes Svētās Marijas Magdalēnas (Madaliņas) baznīcas draudze – valdes priekšsēdētājs; Latviešu Katoļu Studentu un Akadēmiķu apvienība “Dzintars” – valdes loceklis; Biedrība Latgolys Saeima – valdes loceklis.


Jānis Magdaļenoks
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāts, Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas loceklis, Sporta komisijas loceklis; SIA “Minox” – valdes loceklis.


Ivans Matrosovs
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāts, Sutru pagasta valdes loceklis, Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas loceklis; “Pērles M” SIA – valdes loceklis.


Gatis Pastars
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāts; Līvānu 1.vidusskola – direktors; Preiļu rajona partnerība – padomes loceklis; SIA “Livani Eko Group” – līdzīpašnieks


Sanita Pinupe
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāte; Līvānu novada Kultūras centrs – Rožupes un Sutru Kultūras namu vadītāja; Rožupes pagasta valde – valdes locekle.


Pēteris Romanovskis
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāts; SIA “Līvānu kūdras fabrika” – valdes priekšsēdētājs; SIA “Zelta zeme” – prokūrists; Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latgales padome – padomes loceklis.


Maija Spūle
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāte; pensionāre.


Kaspars Stikāns
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāts; SIA RNS-D – valdes priekšsēdētājs; SIA ALFA Lī – valdes loceklis; SIA RNS Transporting – valdes priekšsēdētājs.


Mārīte Vilcāne
Darba vieta, amats:
Līvānu novada dome – deputāte; Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” – vadītājas vietniece; Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola – sporta trenere.