Kas ir Līvānu novada Centrālā bibliotēka?

Līvānu novada Centrālā bibliotēka ir lielākā bibliotēka Līvānu novadā.

Tās pārziņā ir Jaunsilavu, Jersikas, Rīta, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagasta bibliotēkas.

Līvānu pilsētas iedzīvotājiem pieejams grāmatu izsniegšanas punkts – Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvas centrā “Kvartāls”.

Ar ko nodarbojas Līvānu novada Centrālā bibliotēka?

Bibliotēka sniedz uzziņas un piedāvā konsultācijas; grāmatu izsniegšanu uz mājām; žurnālu un avīžu lasīšanu uz vietas; bezmaksas interneta un datoru izmantošanu.

Bibliotēka organizē tikšanās ar māksliniekiem, mūziķiem un citu radošo profesiju cilvēkiem; literatūras un mākslas izstādes; domubiedru tikšanās; jauno grāmatu dienas; Dzejas dienu pasākumus; izglītojošas nodarbības un lekcijas; konkursus un viktorīnas; ekskursijas pa bibliotēku.

Bibliotēka vāc materiālus par novada vēsturi, ievērojamiem notikumiem un cilvēkiem.

Kas vada Līvānu novada Centrālo bibliotēku?

Bibliotēku vada direktore Inta Vērdiņa.

Kur atrodas Līvānu novada Centrālā bibliotēka?

Bibliotēka atrodas Līvānos, Rīgas ielā 136.

Kā var sazināties ar Līvānu novada Centrālo bibliotēku?

Jūs varat atnākt uz bibliotēku Rīgas ielā 136, Līvānos.

Jūs varat atsūtīt vēstuli pa pastu, rakstot uz adresi – Rīgas iela 136, Līvāni, LV-5316.

Jūs varat piezvanīt pa telefonu: 65307185 vai pa mobilo telefonu: 20230925.

Jūs varat uzrakstīt uz elektronisko pasta adresi: lncb@livanub.lv