Simbolika

Līvānu ģērbonis
Līvānu ģerbonis

Katrai Latvijas pilsētai ir savs apdzīvotās vietas simbols. Arī Līvānu pilsētai ir savs ģerbonis, kurš tika piešķirts 1926.gadā reizē ar pilsētas statusu.

Līvānu ģerboņa īss apraksts: heraldiskā vairodziņa, kāda ir visu Latvijas ģerboņu forma (izņemot Rīgas ģerboni), fonā ir zilā Latgales krāsa. Vairodziņa apakšējā daļā atrodas Līvānu raksturīgākie atribūti — Daugava un Dubna – horizontālas un vertikālas sudraba joslas veidā, kuras vairoga vidū savienojas. Vairoga augšējā daļā lidinās sudraba vanadziņš.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

Tagadējā Līvānu vietā jau 11.gs. atradusies apmetne (saukta par Dubnu, Dubenu un Dubnavu). 1553.gadā šo vietu zemes īpašnieks Līvens nosauca savā vārdā – Livenhof. 1824.gadā Līvāni ieguva miesta tiesības un 1926.gada 7.jūnijā Līvāniem tika piešķirtas pilsētas tiesības. Līvānu pilsēta ietilpa Daugavpils apriņķī.

Līvānu panorāma (30-tie gadi)
Līvānu panorāma (30-tie gadi)
Foto no V.Gora arhīva

No 1940. – 1949.gadam Līvāni ietilpa Daugavpils rajonā, no 1950. – 1960.gadam bija Līvānu rajons. No 1960. – 1961.gadam Līvāni ietilpa Krustpils rajonā, no 1961.- 1962.gadam – Jēkabpils rajonā un no 1963.gada – Preiļu rajonā.
Līvānu pilsētas teritorijas platība ir 4,7 km². (skat. karti)

Tilts pār Dubnas upi Līvānu pilsētā (Rīgas ielā)
Tilts pār Dubnas upi Līvānu pilsētā (Rīgas ielā)
Foto: Jānis Magdaļenoks

Līvānu ielu kopgarums – 38,5 km. Pilsētas vizītkarte ir Rīgas iela, kas stiepjas 4,5 km garumā un ir garākā iela Latvijā ar šādu nosaukumu.

Līvānu autoosta
Līvānu autoosta
Foto: Jānis Magdaļenoks

Regulāra autobusu un vilcienu satiksme savieno Līvānus ar Rīgu un citām Latvijas pilsētām, kā arī ar ārvalstīm – Krieviju, Baltkrieviju, Lietuvu.

Līvānu pārceltuve
Līvānu pārceltuve

Līvānos ir pārceltuve Līvāni – Dignāja, kura savieno abus Daugavas krastus, Latgali un Zemgali (Sēlijas novads). Pārceltuve ir ļoti nozīmīgs satiksmes līdzeklis abu upes krastu iedzīvotājiem – gan gājējiem, gan autobraucējiem un riteņbraucējiem.