Adrese: Miera iela 13, Rudzāti,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV–5328,
mob. tālr.: 25715535,
e-pasts: inesegulbe8@inbox.lv

Kultūras darba organizatore – Inese Brūvere

2010.gadā Rudzātu vidusskolas aktu zāle tika paplašināta un pārbūvēta par Rudzātu saieta namu. Saieta nams ir gan vietējās pašvaldības, gan arī Līvānu novada nozīmīga kultūras pasākumu vieta. Zālē kopumā ir 250 – 300 sēdvietu.

Te darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi: teātra kopa “Okūts”, līnijdeju grupa “Avenes”, bērnu tautas deju kolektīvs, u.c.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos