(foto no www.kclivani.lv)

Adrese: Gavartiene 1, Turki,
Turku pagasts, Līvānu novads, LV–5312,
mob. tālr.: 25715535,
e-pasts: inesegulbe8@inbox.lv

Vadītāja – Inese Brūvere

Turku Saieta nams uzbūvēts 2010.gadā. Saieta namā ir pieejama skatītāju zāle ar 150 sēdvietām, otrajā stāvā – izstāžu un pašdarbības kolektīvu telpa.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos