Pirmā piensaimnieku sabiedrība „Turība” dibināta 1924.gadā Zundānos. Pienotavai nebija ne telpu, ne aprīkojuma. Tikai ar laiku sabiedrībai Līvānu pilsētā piešķīra 3 ha lielu zemes gabalu, uz kura uzbūvēja jaunu ēku, Zundānos palika tikai krejošanas punkts. Otrā piensaimnieku sabiedrība bija nodibināta Līvānos. Vēlāk, pēc jaunās ēkas uzbūvēšanas, šo sabiedrību apvienoja ar Zundānu piensaimnieku sabiedrību, paturot kopējo nosaukumu „Turība”. Trešo piensaimnieku sabiedrību „Rožupe” nodibināja Rožanovā.


Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos