Jaunumi

2008. gada 4. janvāris 13:05

Nāciet un lasiet 2008.gada presi.

šādus laikrakstus un žurnālus Jūs varēsiet lasīt novada bibliotēkās 2008.gadā: Bērnu Druvas Jaunsilavu LNCB Rožupes Turku LīVāNU NOVADA BIBLIOTēKāS PASūTīTā PRESE AVīZES Diena (1) Dienas Bizness (1) Izglītība un Kultūra (1) Latgales Laiks (1) Latvijas Avīze (5) Latvijas Reklāma (1) Latvijas Vēstnesis (1) LA Tematiskā Avīze (3) Mans īpašums (1) Neatkarīgā Rīta Avīze (4) Novadnieks
Lasīt vairāk
2007. gada 11. decembris 15:40

Novada bibliotēku aktivitātes un izstādes DECEMBRī

LNCB Izstādes: „Ziemas saulgriežu laikā” Ziemassvētku laiks ir neparasts, jo tumsa sasniegusi savu augstāko pakāpi, naktis ir visgarākās un dienas visīsākās. Pēc Ziemassvētkiem daba un cilvēki it kā atdzimst, jo dabā atgriežas saules gaisma un līdz ar to dzīvība. Senāk Ziemassvētkus ļoti gaidīja, jo šie svētki bija kā atalgojums par visa gada grūtajiem darbiem, tāpēc
Lasīt vairāk
2007. gada 7. novembris 16:09

Novada bibliotēku aktivitātes un izstādes NOVEMBRī

LNCB Izstāde: „No zobena saule lēca, Caur zobenu brīvi mēs.” 11.novembris – Lāèplēša diena – izstādes materiāli vēsta par šīs dienas svinēšanu Latvijā, par Lāèplēša Kara ordeni un citiem apbalvojumiem, par atbrīvošanas kara varoņu piemiņu. 18. novembris – LR proklamēšanas diena, Līvānu novada bibliotēkas būs slēgtas: 17.11 -Līvānu bērnu bibliotēka, 19.11. – Rožupes, Jaunsilavu, Druvas
Lasīt vairāk
2007. gada 3. oktobris 15:27

Novada bibliotēku aktivitātes un izstādes OKTOBRī

LNCB Izstāde: „E.Veidenbaumam – 140” (1867- 1892) E.Veidenbauma dzeja ir novatoriska gan satura, gan formas ziņā. Maigs lirisms un vieglas skumjas tur sasaucas ar rūgtu ironiju un izsmejošu satīru. Viņa dzejas valoda tuva ikdienas sarunvalodai, bez liekiem poētismiem, jo to vada pārdzīvojuma spriegums. Bērnu bibliotēkā Sestdien, 6.oktobrī notika „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums. Lasīšanas eksperti brauca
Lasīt vairāk
2007. gada 18. septembris 17:50

Novada bibliotēku aktivitātes un izstādes SEPTEMBRī

LNCB Izstāde: „Tas sārtais ielāps, Tā gailošā ogle Uz dzīves pelēkā trotuāra, Tā nav vējā degoša lapa. Tas ir brīdis, kad dzejnieks pie pasaules kājām Liek savu sirdi.” (G.Luksa) Izstāde veltīta Dzejas dienām un iepazīstina ar jaunākajiem latviešu dzejnieku dzejas krājumiem, kuri izdoti pēdējo divu gadu laikā. Dzejas mīļotāji var baudīt gan vaļsirdīgu un romantisku,
Lasīt vairāk
2007. gada 29. augusts 17:01

Novada bibliotēku aktivitātes un izstādes AUGUSTā

LNCB Izstāde: „Jānim Jaunsudrabiņam- 130” 2007.gada 25.augustā aprit 130 gadu, kopš dzimis izcilais latviešu rakstnieks un mākslinieks J.Jaunsudrabiņš, reālistiskās prozas meistars, viens no latviešu bērnu literatūras pamatlicējiem. Izstādes materiāli sniedz īsu pārskatu par rakstnieka dzīvi un daiļradi. Pieredzes apmaiņas brauciens: Jau vairākus gadus Līvānu novada bibliotekāres piedalās Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas rīkotajos pieredzes apmaiņas braucienos
Lasīt vairāk
2007. gada 8. jūnijs 15:58

Novada bibliotēku aktivitātes un izstādes JūNIJā

LNCB Izstāde: „Jāņu diena svēta diena Aiz visām dieniņām: Jāņu dienu Dieva dēls Saules meitu sveicināja” Dienas – spožas saules pielietas, vakari – smaržo pēc siena un meijām, dabā tuvojas vasaras saulgrieži. Izstādes materiāli vēsta par tradīcijām un ticējumiem, kas saistīti ar šo laiku.
Lasīt vairāk
2007. gada 25. maijs 14:12

Jauna IESPēJA lasītājiem!

No 2007.gada piedāvājam grāmatu pasūtīšanu/rezervēšanu izmantojot internetu. Lasītājiem tiek dota iespēja attālināti pasūtīt/rezervēt vajadzīgo grāmatu, iespēja redzēt savus abonementa datus – izsniegtās, laikā neatdotās grāmatas, pasūtītās, rezervētās grāmatas, rindas; iespēja mainīt paroli. Aicinām izmantot šo jauno iespēju jau šodien! Vairāk informācijas: https://livani.biblioteka.lv/alise/alise3i.asp?opty=8
Lasīt vairāk
2007. gada 11. maijs 13:49

Līvānu bērnu bibliotēkā

11.maijā pēc kapitālā remonta ar svinīgu pasākumu Līvānu bērnu bibliotēka atsāk savu darbu.
Lasīt vairāk
2007. gada 9. maijs 13:06

Novada bibliotēku aktivitātes un izstādes MAIJā

LNCB Izstādes: „No mātes mīlestības esam mēs. No mātes asarām un piena. Skan zaļi vēji liepu galotnēs. Skan zaļos vējos Mātes diena.” (A. Vējāns) Izstāde iepazīstina ar dzejoļu, aforismu un rakstu krājumiem, tautasdziesmām un tradīciju aprakstiem par gaišajiem maija otrajā svētdienā svinamajiem svētkiem – Mātes dienu. „Geitsi ziedo izglītībai”– izstādes materiāli vēsta par Bila un
Lasīt vairāk
1 93 94 95 96