Jaunsilavu filiālbibliotēka

Adrese: Jaunsilavas iela 9, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Tālrunis: 65300803; 25629430
e-pasts: jaunsilavu.biblioteka@livanub.lv

Vadītāja – Ligita Iesalniece

Darba laiks:
Darba dienās 8.30 – 16.30
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena
Katra mēneša pirmā piektdiena – spodrības diena

Seko līdzi Facebook.com!

Jaunsilavu bibliotēka ir Līvānu novada Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka, tā ir Turku pagasta kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem.
Publisko bibliotēku akreditācijas komisija 2012.gada 11.septembrī pārbaudīja Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Jaunsilavu bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem un rezultātā bibliotēkai tika piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Bibliotēka dibināta 1951.gada 1.septembrī kā Zepu ciema bibliotēka. Tā atrodas Jaunsilavu ciematā, kas ir lielākā apdzīvotā vieta pagasta teritorijā. Bibliotēkas mikrorajonā atrodas Jaunsilavas pamatskola (audzēkņu skaits – nedaudz virs 100), ar kuru notiek regulāra sadarbība bibliotekāro stundu un dažādu pasākumu organizēšanā.
Jaunsilavu bibliotēka sadarbojas ar Turku pagasta bibliotēku, LNCB Bērnu nodaļu, pašvaldību, vietējiem iedzīvotājiem. Bibliotēka savus lietotājus nodrošina ar valsts un pašvaldību institūciju sagatavoto un publicēto informāciju, piem., Līvānu novada Kultūras centra ikmēneša pasākumu plāniem, Latvenergo paziņojumiem, novada domes paziņojumiem utt. Informācija tiek izvietota informācijas stendā, kas atrodas bibliotēkas telpās.
Informācijas resursu popularizēšanas nolūkā, Jaunsilavu bibliotēkā regulāri tiek organizēti dažādi pasākumi un veidotas tematiskās izstādes. Bibliotēka piedāvā izmantot novadpētniecības materiālus par Turku pagastu, kas apkopoti tematiskajās mapēs un atrodami arī novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.
Lietotājiem pieejamas bezmaksas elektroniskās datu bāzes Letonika, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka, kā arī Latvijas filmu skatīšanās portāls www.filmas.lv

Bibliotēkas izmantošana 2023
Bibliotēkas krājums7253
Lietotāju skaits 251
Fiziskais apmeklējums 2330
Virtuālais apmeklējums170
Izsniegums3245

Gada pārskats 2023

Bibliotēkā pieejami šādi:

2024.gada preses izdevumi

2023.gada preses izdevumi

2022.gada preses izdevumi

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

  • Par informāciju sadaļā „Novada bibliotēkas” atbildīga konkrētā bibliotēka