Ilūkstes Raiņa vidusskolas bibliotēka
www.ilukste.lv

Adrese
Raiņa iela-49, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Kontaktinformācija
65462184, sgg@inbox.lv

Bibliotēkas darbu vada Skaidrīte Guļāne

Plašāk informācija par bibliotēku www.kulturasdati.lv

Adrese
Stadiona  iela-1, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Kontaktinformācija
26559688, v.orss-orlovska@inbox.lv

Bibliotēkas darbu vada Veroniks Orss-Orlovska

Adrese
Tirgus laukus-20, Subate,  Augšdaugavas novads, LV-5447

Kontaktinformācija
26314178, subaiga@inbox.lv

Bibliotēkas darbu vada Aiga Subatiņa