Adrese: Turki, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312
Tālrunis: 65326789; 26190141
e – pasts: turku.pagasta.biblioteka@livanub.lv

Vadītāja – Rita Grugule

Darba laiks:
Darba dienās 10.00 – 18.00
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

Katra mēneša otrā piektdiena – Spodrības diena

Seko līdzi Facebook.com!

Turku pagasta bibliotēka dibināta 1950.gadā. Šobrīd bibliotēka atrodas Turku pagasta Saieta nama pirmajā stāvā. Sadarbībā ar Turku pagasta Saieta namu, tiek organizēti kopīgi pasākumi, pēcpusdienas un radošās darbnīcas. Sadarbībā ar Jaunsilavu bibliotēku un Jaunsilavas  pamatskolu, bibliotēka iesaistās  lasīšanas veicināšanas programmu pasākumos, bibliotekāro stundu organizēšanā un tematisko izstāžu veidošanā.

Bibliotēkas izmantošana 2023
Bibliotēkas krājums5252
Lietotāju skaits 200
Fiziskais apmeklējums 1897
Virtuālais apmeklējums138
Izsniegums4890

Gada pārskats 2023

Bibliotēkā pieejami šādi:

2024.gada preses izdevumi

2023.gada preses izdevumi

2022.gada preses izdevumi

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

  • Par informāciju sadaļā „Novada bibliotēkas” atbildīga konkrētā bibliotēka