Biedrība nodibināta 1911.gadā, dibinātājs un ierosinātājs bijis Līvānu draudzes prāvests V.Treibšo (70 biedru). Uzreiz pēc biedrības nodibināšanas, katoļu draudzes mājā biedrība sarīkoja pirmos lopkopības un piensaimniecības kursus. Priekšlasījumus kursos lasīja „Latviešu lauksaimnieku Ekonomiskās sabiedrības” speciālisti. Biedrības darbība tika pārtraukta Pirmā pasaules kara laikā, pēc kara, 1923.gadā biedrību atjaunoja, un viņa bija reģistrēta ar nosaukumu „Arāja spēks” („Orōja spāks”). Sadarbībā ar Latgales lauksaimniecības biedrību savienību, vēlāk arī ar Latvijas lauksaimniecības kameru, „Arāja spēks” ieguldīja lielu darbu lopkopības attīstībā, uzlaboja vietējo liellopu sugu. Biedrībai piederēja jaunsaimniecība, pie viņas darbojās mašīnu punkts, linu iepirkšanas punkts un dārzkopības pārraudzības sekcija. Biedrība rīkojusi priekšlasījumus, kursus, zemnieku dienas, izstādes, ekskursijas u. tml.


Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos