lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
 
 
PAR BIBLIOTĒKU
Resursi
Pakalpojumi
 
 
Novada bibliotēkas
bibliotekāriem    foto/video galerija
    atbalstītāji
rakstiet mums

Atver lapu telefonā
apmeklētāji
pieprasījumi kopa
pieprasījumi šodien
859892
628


statistika

 
ziņu arhīvs

2009-11-28Līvānu novada Сentrālās bibliotēkas pasūtītā prese 2010.gadam
2009-11-28Madaliņas filiālbibliotēkas pasūtītā prese 2010.gadam 1.pusgadam
2009-11-28Rīta filiālbibliotēkas pasūtītā prese 2010.gadam 1.pusgadam
2009-11-28Jaunsilavu filiālbibliotēkas pasūtītā prese 2010.gadam
2009-11-27Bērnu filiālbibliotēkas pasūtītā prese 2010. gadam
2009-11-27Sutru filiālbibliotēkas pasūtītā prese 2010.gadam
2009-11-27Rožupes filiālbibliotēkas pasūtītā prese 2010.gadam
2009-11-26Turku filiālbibliotēkas pasūtītā prese 2010.gadam
2009-11-20Druvas filiālbibliotēkas pasūtītā prese 2010.gadam
2009-11-20Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa.
2009-11-19Rudzātu filiālbibliotēkas pasūtītā prese 2010.gadam
2009-11-19Mans Adventa vainags.
2009-11-19Radošā darbnīca
2009-11-19Novada bibliotēku aktivitātes un izstādes DECEMBRĪ
2009-11-14Gatavojam Adventes vainagus.
2009-11-14Gaidu un Mazpulcēnu pasākums Rožupes bibliotēkā.
2009-11-13Pasākums veltīts kartupelim.
2009-11-05Pasākums Madaliņas bibliotēkā.
2009-11-04Naktsballīte Rožupes bibliotēkā.


[ Stories Archive Index | paradīt visus ]
 
PAR NOVADU
Kultūra un māksla
Pašvaldība
Sports
Izglītība
Tūrisms
Veselības un sociālā aprūpe
Vēsture
Uzņēmējdarbība
Līvānieši
Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

bieži
reti
neesmu informēts par šo pakalpojumu
neprotu to darīt
nav vēlēšanās to darītrezultāti


balsis 144
AKTUALITĀTES

Projekts realizēts VVBIS ietvaros
Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

 
©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 12.11.2012