lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
 • Struktūra

 • Kontakti

 • Nolikums

 • Resursi
  Pakalpojumi
   
   
  Novada bibliotēkas
  bibliotekāriem      foto/video galerija
      atbalstītāji
  rakstiet mums

  Atver lapu telefonā  apmeklētāji
  pieprasījumi kopa
  pieprasījumi šodien
  1957572
  1


  statistika

   
    Krājums

  Bibliotēkas krājums ir bibliotēkas pamats, bāze, no kuras tiek smelta informācija. Krājuma komplektēšanā galvenais un atbildīgākais uzdevums ir konkrētai bibliotēkai nepieciešamo dokumentu atlase.
  Līvānu novada Centrālā bibliotēka ir reģionālās nozīmes publiskā bibliotēka ar universālu krājumu. Krājums tiek komplektēts tā, lai nodrošinātu visus Līvānu novada iedzīvotājus ar dažādu zinātņu nozaru informācijas nesējiem darbam, izglītībai un pašizglītībai. Atpūtai un izklaidei lietotājiem ir pieejami daiļliteratūras izdevumi latviešu, krievu, angļu, vācu un citās valodās.

  Bibliotēkas krājums atrodas nepārtrauktā kustībā, tiek papildināts ar jauniem dokumentiem.
  Katra mēneša pirmā sestdiena – JAUNO GRĀMATU diena.

  Visu mēnesi ar jaunajām grāmatām var iepazīties JAUNO GRĀMATU izstādē.

  Bibliotēkas 82048 eksemplāru lielo krājumu veido:
  • tradicionālie informācijas nesēji
   • grāmatas - 73383 eks.
   • seriālizdevumi- 8139 eks.
   • audiovizuālie izdevumi - 114
   • nošu izdevumi - 228


       tekošā gada periodiskie izdevumi


   Ik gadu, abonējot periodiku nākamajam gadam, tiek rīkota aptauja par periodisko izdevumu atbilstību lasītāju vajadzībām, lai apzinātu un apkopotu priekšlikumus par to, kādus izdevumus bibliotēkai vajadzētu abonēt.
   • pārējie izdevumi: bukleti, brošūras, kartes u.c.

  Bibliotēkā pieejami CD-ROM izglītībai, pašizglītībai, darbam un atpūtai dažādās valodās (latviešu, krievu, vācu, angļu) un dažādās zinātņu nozarēs.


  ©Līvānu novada centrālā bibliotēka
   
  PAR NOVADU
  Kultūra un māksla
  Pašvaldība
  Sports
  Izglītība
  Tūrisms
  Veselības un sociālā aprūpe
  Vēsture
  Uzņēmējdarbība
  Līvānieši
  Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

  Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

  bieži
  reti
  neesmu informēts par šo pakalpojumu
  neprotu to darīt
  nav vēlēšanās to darīt  balsis 150
  AKTUALITĀTES

  Projekts realizēts VVBIS ietvaros
  Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

   
  ©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 23.02.2018