lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
 
 
PAR BIBLIOTĒKU
Resursi
Pakalpojumi
 
 
Novada bibliotēkas
bibliotekāriem    foto/video galerija
    atbalstītāji
rakstiet mums

Atver lapu telefonā
apmeklētāji
pieprasījumi kopa
pieprasījumi šodien
866032
358


statistika

 
  Līvānu 1.vidusskola
Adrese: Rīgas 101, Līvāni, LV- 5316,
tālr.: 65307200
e- pasts: livanu1vsk@livani.lv
mājas lapa: http://www.livanu1vsk.lv/

Direktors - Juris Iesalnieks.


Līvānos 1968.gadā uzsāka jaunas skolas celtniecību Rīgas ielā 101. Skolu pabeidza celt 1970.gadā. Svinīgā atklāšana - 1971.gada 7.februārī. Skola kļuva par vadošo skolu rajonā.

1992.gadā skola kļuva finansiāli neatkarīga un nonāca Līvānu pašvaldības pārziņā. No 1992.gada rudens Līvānu 1.vidusskolas skolēni mācās trīs ēkās - galvenajā skolas ēkā Rīgas ielā 101; sākumskolās - "Pastariņa skolā" Avotu ielā 5 (no 2008.gada 1. septembra šī skola pārtrauc darbību) un "Laimiņas skolā" Domes ielā 5, kuras ierīkotas bijušo bērnudārzu ēkās. 1999.gadā skola pārtapa par Līvānu ģimnāziju, bet 2003.gada rudenī Līvānu ģimnāzija atgūst savu iepriekšējo nosaukumu - Līvānu 1. vidusskola.

No 1992. Līdz 2013. gadam skolu vadīja Maija Dzintra Skudre.Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


©Līvānu novada centrālā bibliotēka
 
PAR NOVADU
Kultūra un māksla
Pašvaldība
Sports
Izglītība
 • Vispārējā izglītība


 •  Līvānu 1.vidusskola

   Līvānu 2.vidusskola

   Līvānu novada vakara(maiņu) vidusskola

   Rudzātu vidusskola

   Jaunsilavas pamatskola

   Jersikas pamatskola

   Rožupes pamatskola

  Sutru pamatskola

  Pirmsskolas izglītības iestāde 'Rūķīši'

 • Speciālā izglītība


 • Rudzātu speciālā internātpamatskola

 • Profesionālās ievirzes skolas


 • Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola

  Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola

 • Konsultāciju, informācijas un interešu centri


 • Līvānu bērnu un jauniešu centrs

  Bērnu un jauniešu konsultatīvais centrs 'Paspārne'

  Bibliotēkas

  Līvānu novada aktīvā tūrisma centrs

  Karjeras pakalpojumu kabineta Līvānu sektors

 • Papildizglītība


 • Autoskolas

  Apmācību kursi

 • Vēsture

 • Tūrisms
  Veselības un sociālā aprūpe
  Vēsture
  Uzņēmējdarbība
  Līvānieši
  Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

  Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

  bieži
  reti
  neesmu informēts par šo pakalpojumu
  neprotu to darīt
  nav vēlēšanās to darīt  rezultāti


  balsis 145
  AKTUALITĀTES

  Projekts realizēts VVBIS ietvaros
  Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

   
  ©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 12.11.2012